فاویسم

بیماری فاویسم
فاویسم یک بیماری ارثی خونی است که به علت کمبود یکی از آنزیم های گلبول قرمز ایجاد میشود, بیماران فاویسم حساسیت شدید به باقلا دارند.
باقلا

خطر مرگ مصرف باقالا برای مبتلایان به فاویسم

زمان مطالعه : 2 دقیقه
مصرف باقلا در افراد مبتلا به G6PD منجر به تجربه خستگی، تنگی نفس، سنگ کیسه صفرا، یرقان، و همچنین، برخی اوقات، مرگ می شود.
بیماری فاویسم

فاویسم بیماری باقلا، ارثی یا تغذیه ای ؟

زمان مطالعه : 3 دقیقه
“بیماری فاویسم” یا حساسیت به باقلا ، بیماری است که به دلیل کمبود آنزیمی به نام گلوکز6 فسفات دی هیدروژناز (G6pd) بروز می کند. در این بخش توضیحات کاملی درباره علل و راههای درمان کودکان فاویسمی خواهید خواند.