طحال

طحال چیست
تصفیه کردن خون از وظایف اصلی طحال در بدن می باشد و کم خونی همولیتیک، بیماری های کبدی و ... از شرایطی هستند که باعث بزرگ شدن طحال می شوند.
طحال بزرگ

درمان خانگی طحال بزرگ با نوعی ویتامین

زمان مطالعه : 4 دقیقه
رایج ترین مشکل مربوط به طحال بیماری ورم یا بزرگ شدن طحال است. عملکرد درست طحال برای داشتن خون سالم و بدنی قوی بسیار حیاتی است.
بزرگ شدن طحال

درد کجای شکم علامت بزرگ شدن طحال است؟

زمان مطالعه : 5 دقیقه
طحال اصلی ترین فیلترکننده خون می باشد که اندازه نرمال آن یک مشت دست کوچک است و علت بزرگ شدن آن برخی بیماری ها هستند که عوارضی را برای سلامت بدن به همراه دارد.