روغن سرخ کردنی

پالم داخل روغن
بدون آنکه بدانیم در بسیاری از روغن ها، روغن پالم وجود دارد. با یک تست ساده ی خانگی میتوانید از وجود روغن پالم در روغنی که برای آشپزی خریده اید مطلع شوید.
روغن

چیکار کنم، موقع آشپزی روغن سرخ کردنی کف نکنه؟

زمان مطالعه : 2 دقیقه
احتمالا شماهم تابه حال در هنگام استفاده از روغن متوجه دود کردن روغن شده اید و علت آن را نمی دانید ما به شما علت و راههای جلوگیری از دود کردن روغن را میگوییم.
روغن سرخ کردنی

همه چیز از یک روغن سرخ کردنی سالم

زمان مطالعه : 3 دقیقه
روغن سرخ کردنی بسیار مصرف می کنید اما شاید نمی دانید که این روغن ها کدام سالم و کدام ناسالمند. بهترین روغن برای سرخ کردن با توجه به نقطه ی دودشان در بخش بندی های متفاوت قرار می گیرند و اینگونه سالم ترین آنها انتخاب می شود.
سولماز آقمقانی در کیش

استفاده روزانه از روغن سرخ کردنی مجاز است یا خیر ؟

زمان مطالعه : 2 دقیقه
روغن سرخ کردنی که به صورت روزمره در غذاها استفاده می شود ضررهای زیادی برای بدن به همراه دارد، بهتر است با یک برنامه ریزی منظم غذاهایی که با روغن سرخ کردنیآماده می شود را کم کنیم.