بیماری سوزاک

اسپکتینومایسین
اسپکتینومایسین داروییست که از آن برای درمان بیماری سوزاک استفاده می شود و عوارضی مانند سرگیجه و کهیر و تهوع دارد.
سفیکسیم

تاثیرات و عوارض قرص سفیکسیم و مصرف آن در بارداری

زمان مطالعه : 8 دقیقه
سفیکسیم می تواند از طریق شیر مادر به شیرخوار منتقل گردد لذا به مادرانی که قصد مصرف “سفیکسیم” را در دوران شیردهی دارند توصیه می گردد تا در این زمینه با پزشک خود مشورت نمایند.