سادیسم

برخورد با فرد سادیسمی
افراد مبتلا به سادیسم علاقه مند به آزار و آسیب رساندن به دیگران هستند اگر با فرد سادیسمی در ارتباط هستید حتما باید طرز برخورد با آن ها را بدانید.
سادیسم چیست

این علائم ثابت میکند سادیسم دارید !

زمان مطالعه : 6 دقیقه
بیماری سادیسم عبارت است از لذت بردن از تحقیر، تمسخر و آزار روحی یا جسمی و جنسی دیگران، که در جوامع گوناگون مرزها و محدودیت های متفاوتی دارد.
سادیسم جنسی

سادیسم جنسی یا دگر آزاری جنسی چیست؟

زمان مطالعه : 4 دقیقه
سادیسم جنسی و یا مازوخیسم جنسی به اختلال جنسی افراد گفته می شود که این اختلال با آسیب فرد به کودکان حیوانات و همچنین دیگران و خود همراه است.