غدد لنفاوی

تورم غدد لنفاوی
تورم غدد لنفاوی زیر گلو، ران ها و زیربغل یا بخش های دیگری که قرار دارند به دلیل عفونت ایجاد می شود با درمان های سنتی و گیاهی رفع و درمان می شوند.
تخلیه لنفاوی

ماساژ تخلیه لنف چیه که اینقدر پرطرفداره ؟

زمان مطالعه : 8 دقیقه
روش ماساژ تخلیه لنفاوی، یکی از رایج ترین روش ها برای رفع خستگی و حتی درد در تمام اعضای بدن می باشد که با انجام آن، احساس آرامش پیدا خواهید کرد.
غدد لنفاوی

غدد لنفاوی چرا باد می کنه و این تورم کی خطرناکه ؟

زمان مطالعه : 12 دقیقه
غدد لنفاوی بخشی از سیستم لنفاوی هستند که مسئولیت حمل مواد در سرتاسر مجاری خون و بدن را دارند و تورم غدد لنفاوی می تواند در عملکرد این سیستم تاثیر منفی بگذارد.