ایجاد خودباوری
در انجام و ادامه مسیر موفقیت و رسیدن به اهداف نیاز به چند عامل مهم دارید که یکی از آنها خودباوری است ، اگر نبود آن را در خود مثل یک مشکل احساس می کنید پس راه ایجاد خودباوری را بیاموزید.

ایجاد خودباوری با 5 روش موثر

کودکی بودم که درجامعه کوچکی بزرگ شدم اماپدر ومادرم به من می گفتن هرکاری درجهان بخواهی می توانی انجام دهی مادرم به من می گفت می توانی رئیس جمهور شوی هرکاری که میخواستم انجام دادم چون مادرم باور زیادی درمن ایجاد کرده بود ،ما پول دار نبودیم اما اطرافم پر از انسانهای موفق خوش بین بود که مرا به سمت ایجاد خودباوری سوق می داد.

همین ابتدای کار بگویمکهبرای رسیدن به موفقیت هایی که نیاز به خودباوری و اعتماد به نفس دارد باید اطراف خود را با ادم هایی بسازید که باور را درشما تقویت کنند و افراد ی که حالتان را برهم میریزند کنار بگذارید.

بخش دوم چیزهایی است که می خوانیم و می نویسیم ؛چه چیزی می خوانید ؟ آیا در رابطه باموفقیت است ؟من دوست دارم زندگی نامه افراد موفق رابخوانم با اینکارمتوجه می شوم باید شک را کنار بگذارم و راهی برای غلبه پیدا کنم ، آنچه من از این دو بخش آموخته ام خلاصه ای از تغییرات سازنده کوچکی است که در ادامه می خوانید.
ایجاد خودباوری

راهی که باید برای ایجاد خودباوری انتخاب کنید

برای خودباوری به 5 تغییر نیاز دارید

برداشتن گام های کوچک
تغییر بزرگی نیاز نیست انجام یک سری کارها حالتان رابهتر می کند دانستن روزانه اینکه از زندگی چه می خواهید و باید بدست آورید باعث می شود کمتر در زندگی دل مشغولی داشته باشید برخی افراد اطلا عات بی معنی به ذهنشان میرسد که آنها را مشغول و غرق در فکر های بی فایده میکند.
تغییر افکار
افکارمان همیشه مثبت نیست درواقع اغلب صداهای منفی درونی بلند است مثل من گیجم، هیچکاری نمی توانم انجام دهم ،من شکست میخورم  ؛در افکارتان و چگونگی بروز در مغزتان فکرکنید به افکارتان توجه کنید و روی مسائل مثبت فکرکنید به چیزهایی که فکرمی کنیم تاثیر مستقیم رویمان می گذارد پس مراقب باشید تا افکار منفی از افکار مثبت پیشی نگیرند.
تلاش کردن
زندگی کوتاه است و سریع میگذرد درمورد چه نگرا ن هستید ؟بیشتر چیزهایی که برای آن ناراحت هستیم اهمیت ندارد فقط تلاش کنید .اگردر رابطه باتغییر شغل فکرمیکنید چون از شغلتان ناراضی هستید شغل را تغییر دهید یا راهی برای کاهش نارضایتی خود بیابید اما زندگی را صرف چیزهایی که دوست ندارید نکنید.
کنترل موقعیت
وقتی پیروزمی شوید و به موفقیت بزرگ دست میابید باید به تلاش ادامه دهید ،فکرنکنید همه چیز رامیدانید تا آنجا که می توانید بهترین باشید در زندگی به اندازه که فکرمی کنیم خوب نیستیم و همچنین به ان اندازه که فکرمی کنیم بد نیستیم چیزی مابین آن قرارداریم که برای رسیدن به خوب و بدها خودمان تاثیر گذار هستیم.

راز ایجاد خودباوری از زبان انسان های موفق

35
این مطلب مفید بود ؟32
منبع : بخش سبک زندگی نمناک/ز.ن
وبگردی