نمناک ورزشفوتبال برنامه کامل “لیگ برتر” فوتبال ایران 95-96
لیگ برتر ، قرعه کشی لیگ برتر 95-96
قرعه کشی لیگ برتر فوتبال ایران در مرحله شانزدهم برای فصل 95-96 برگزار شد و تیم های حاضر در این رقابت ها حریفان خود را شناختند.
تاریخ انتشار : 22 تیر 1395

قرعه کشی لیگ برتر فوتبال ایران برای فصل 95-96

 

مراسم قرعه کشی شانزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال شب گذشته ساعت 23 در سالن اجتماعات دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.

 
لیگ برتر
 

برنامه پانزده هفته لیگ برتر به شرح زیر است:

 

*هفته اول:(دوشنبه و سه شنبه، 4 و5 مردادماه 95)

صبای قم - صنعت نفت آبادان

سیاه جامگان مشهد - ذوب آهن اصفهان

فولاد خوزستان - ماشین سازی تبریز

تراکتورسازی تبریز - استقلال خوزستان

استقلال - نفت تهران

سایپا - پرسپولیس

گسترش فولاد تبریز - پیکان

سپاهان اصفهان - پدیده خراسان

 

*هفته دوم:( یکشنبه و دوشنبه، 10 و 11 مردادماه 95)

پیکان - صبای قم

پرسپولیس - فولاد خوزستان

نفت تهران - سپاهان اصفهان

پدیده خراسان - سیاه جامگان مشهد

استقلال خوزستان - استقلال

ذوب آهن اصفهان - سایپا

صنعت نفت آبادان - تراکتورسازی تبریز

ماشین سازی تبریز - گسترش فولاد تبریز

 

*هفته سوم:(جمعه و شنبه، 15 و 16 مردادماه 95)

صبای قم - ماشین سازی تبریز

سپاهان اصفهان - استقلال خوزستان

نفت تهران - پدیده خراسان

استقلال - صنعت نفت آبادان

فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان

گسترش فولاد تبریز - پرسپولیس

سیاه جامگان مشهد - سایپا

تراکتورسازی تبریز - پیکان

 

*هفته چهارم:(پنجشنبه و جمعه، 21 و22 مردادماه 95)

پرسپولیس - صبای قم

ذوب آهن اصفهان - گسترش فولاد تبریز

سیاه جامگان مشهد - فولاد خوزستان

ماشین سازی تبریز - تراکتورسازی تبریز

سایپا - پدیده خراسان

صنعت نفت آبادان - سپاهان اصفهان

پیکان - استقلال

 

*هفته پنجم:(جمعه، شنبه و یکشنبه، 19، 20 و 21 شهریورماه 95)

صبای قم - ذوب آهن اصفهان

فولاد خوزستان - سایپا

پدیده خراسان - استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز - پرسپولیس

نفت تهران - صنعت نفت آبادان

استقلال - ماشین سازی تبریز

گسترش فولاد تبریز - سیاه جامگان مشهد

سپاهان اصفهان - پیکان

 

*هفته ششم:(پنجشنبه و جمعه، 25 و 26 شهریورماه 95)

سیاه جامگان مشهد - صبای قم

ذوب آهن اصفهان - تراکتورسازی تبریز

فولاد خوزستان - پدیده خراسان

صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان

پیکان - نفت تهران

ماشین سازی تبریز - سپاهان اصفهان

سایپا - گسترش فولاد تبریز

پرسپولیس - استقلال

 

*هفته هفتم:(چهارشنبه و پنجشنبه، 31 شهریور و اول مهرماه 95)

صبای قم - سایپا

استقلال - ذوب آهن اصفهان

گسترش فولاد تبریز - فولاد خوزستان

استقلال خوزستان - پیکان

تراکتورسازی تبریز - سیاه جامگان مشهد

نفت تهران- ماشین سازی تبریز

پدیده خراسان - صنعت نفت آبادان

سپاهان اصفهان - پرسپولیس

*هفته هشتم:(جمعه و شنبه، 23 و 24 مهرماه 95)

فولاد خوزستان - صبای قم

ذوب آهن اصفهان - سپاهان اصفهان

ماشین سازی تبریز - استقلال خوزستان

سایپا - تراکتورسازی تبریز

پرسپولیس - نفت تهران

سیاه جامگان مشهد - استقلال

پیکان - صنعت نفت آبادان

گسترش فولاد تبریز - پدیده خراسان

 

*هفته نهم:(پنجشنبه و جمعه، 29 و 30 مهرماه 95)

صبای قم - گسترش فولاد تبریز

نفت تهران - ذوب آهن اصفهان

تراکتورسازی تبریز - فولاد خوزستان

استقلال خوزستان - پرسپولیس

صنعت نفت آبادان - ماشین سازی تبریز

سپاهان اصفهان - سیاه جامگان مشهد

استقلال - سایپا

پدیده خراسان - پیکان

 

هفته دهم:(پنجشنبه و جمعه، 6 و 7 آبان ماه 95)

صبای قم - پدیده خراسان

ذوب آهن اصفهان - استقلال خوزستان

فولاد خوزستان - استقلال

گسترش فولاد تبریز - تراکتورسازی تبریز

سیاه جامگان مشهد - نفت تهران

ماشین سازی تبریز - پیکان

پرسپولیس - صنعت نفت آبادان

سایپا - سپاهان اصفهان

 

*هفته یازدهم:(پنجشنبه و جمعه، 4 و 5 آذرماه 95)

تراکتورسازی تبریز - صبای قم

صنعت نفت آبادان - ذوب آهن اصفهان

سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان

استقلال خوزستان - سیاه جامگان مشهد

نفت تهران - سایپا

پدیده خراسان - ماشین سازی تبریز

استقلال - گسترش فولاد تبریز

پیکان - پرسپولیس

*هفته دوازدهم:(پنجشنبه و جمعه، 11 و 12 آذرماه 95)

صبای قم - استقلال

ذوب آهن اصفهان - پیکان

فولاد خوزستان - نفت تهران

سایپا - استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز - پدیده خراسان

پرسپولیس - ماشین سازی تبریز

سیاه جامگان مشهد - صنعت نفت آبادان

گسترش فولاد تبریز - سپاهان اصفهان

 

*هفته سیزدهم:(پنجشنبه و جمعه، 18 و 19 آذرماه 95)

سپاهان اصفهان - صبای قم

ماشین سازی تبریز - ذوب آهن اصفهان

استقلال خوزستان - فولاد خوزستان

استقلال - تراکتورسازی تبریز

نفت تهران - گسترش فولاد تبریز

پیکان - سیاه جامگان مشهد

صنعت نفت آبادان - سایپا

پدیده خراسان - پرسپولیس

*هفته چهاردهم:(پنجشنبه و جمعه، 25 و 26 آذرماه 95)

صبای قم - نفت تهران

ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس

فولاد خوزستان - صنعت نفت آبادان

گسترش فولاد تبریز - استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز - سپاهان اصفهان

سیاه جامگان مشهد - ماشین سازی تبریز

سایپا - پیکان

استقلال - پدیده خراسان

*هفته پانزدهم:(جمعه، شنبه و یکشنبه، 3، 4 و 5 دی ماه 95)

استقلال خوزستان - صبای قم

پدیده خراسان - ذوب آهن اصفهان

پیکان - فولاد خوزستان

نفت تهران - تراکتورسازی تبریز

ماشین سازی تبریز - سایپا

پرسپولیس - سیاه جامگان مشهد

صنعت نفت آبادان - گسترش فولاد تبریز

سپاهان اصفهان - استقلال

هفته شانزدهم:(سه شنبه و چهارشنبه، 21 و 22 دی ماه 95) 
صنعت نفت آبادان – صبای قم

ذوب آهن اصفهان - سیاه جامگان مشهد

ماشین سازی تبریز - فولاد خوزستان

استقلال خوزستان - تراکتورسازی تبریز

نفت تهران – استقلال

پرسپولیس – سایپا

پیکان - گسترش فولاد تبریز

پدیده خراسان – سپاهان اصفهان

هفته هفدهم:(دوشنبه و سه شنبه، 26 و 27 دی ماه 95) 
صبای قم – پیکان

فولاد خوزستان – پرسپولیس

سپاهان اصفهان – نفت تهران

سیاه جامگان مشهد - پدیده خراسان

استقلال - استقلال خوزستان

سایپا - ذوب آهن اصفهان

تراکتورسازی تبریز - صنعت نفت آبادان

گسترش فولاد تبریز - ماشین سازی تبریز

هفته هجدهم:(جمعه و شنبه، یکم و 2 بهمن ماه 95) 
ماشین سازی تبریز - صبای قم

استقلال خوزستان - سپاهان اصفهان

پدیده خراسان - نفت تهران

صنعت نفت آبادان – استقلال

ذوب آهن اصفهان - فولاد خوزستان

پرسپولیس - گسترش فولاد تبریز

سایپا - سیاه جامگان مشهد

پیکان - تراکتورسازی تبریز

هفته نوزدهم:(پنجشنبه و جمعه، 7 و 8 بهمن ماه 95) 
صبای قم – پرسپولیس

گسترش فولاد تبریز - ذوب آهن اصفهان

فولاد خوزستان - سیاه جامگان مشهد

تراکتورسازی تبریز – ماشین سازی تبریز

پدیده خراسان – سایپا

سپاهان اصفهان - صنعت نفت آبادان

استقلال – پیکان

نفت تهران - استقلال خوزستان

هفته بیستم:(پنجشنبه و جمعه، 13 و 14 بهمن ماه 95) 
ذوب آهن اصفهان - صبای قم

سایپا - فولاد خوزستان

استقلال خوزستان - پدیده خراسان

پرسپولیس - تراکتورسازی تبریز

صنعت نفت آبادان - نفت تهران

ماشین سازی تبریز – استقلال

گسترش فولاد تبریز- گسترش فولاد تبریز

پیکان - سپاهان اصفهان

هفته بیست ویکم:(چهارشنبه و پنجشنبه، 20 و 21 بهمن ماه 95)

صبای قم - سیاه جامگان مشهد

تراکتورسازی - ذوب آهن اصفهان

پدیده خراسان - فولاد خوزستان

استقلال خوزستان - صنعت نفت آبادان

نفت تهران – پیکان

سپاهان اصفهان - ماشین سازی تبریز

گسترش فولاد تبریز – سایپا

استقلال – پرسپولیس

هفته بیست ودوم:(چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، 27، 28 و 29 بهمن ماه 95) 
سایپا - صبای قم

ذوب آهن اصفهان – استقلال

فولاد خوزستان - گسترش فولاد تبریز

پیکان - استقلال خوزستان

سیاه جامگان مشهد - تراکتورسازی تبریز

ماشین سازی تبریز - نفت تهران

صنعت نفت آبادان - پدیده خراسان

پرسپولیس - سپاهان اصفهان

هفته بیست وسوم:(جمعه، شنبه و یکشنبه، 13، 14 و 15 اسفندماه 95)

صبای قم - فولاد خوزستان

سپاهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان

استقلال خوزستان – ماشین سازی تبریز

تراکتورسازی تبریز – سایپا

نفت تهران – پرسپولیس

استقلال - سیاه جامگان مشهد

صنعت نفت آبادان – پیکان

پدیده خراسان - گسترش فولاد تبریز

هفته بیست وچهارم:(پنجشنبه و جمعه، 19 و 20 اسفندماه 95) 
گسترش فولاد تبریز - صبای قم

ذوب آهن اصفهان - نفت تهران

فولاد خوزستان - تراکتورسازی تبریز

پرسپولیس – استقلال خوزستان

ماشین سازی تبریز - صنعت نفت آبادان

سیاه جامگان مشهد - سپاهان اصفهان

سایپا – استقلال

پیکان – پدیده خراسان

هفته بیست وپنجم:(جمعه و شنبه، 11 و 12 فروردین ماه 96) 
پدیده خراسان - صبای قم

استقلال خوزستان - ذوب آهن اصفهان

استقلال – فولاد خوزستان

تراکتورسازی تبریز - گسترش فولاد تبریز

نفت تهران - سیاه جامگان مشهد

پیکان - ماشین سازی تبریز

صنعت نفت آبادان – پرسپولیس

سپاهان اصفهان – سایپا

هفته بیست وششم:(پنجشنبه و جمعه، 17 و 18 فروردین ماه 96)

صبای قم - تراکتورسازی تبریز

ذوب آهن اصفهان - صنعت نفت آبادان

فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان

سیاه جامگان - ستقلال خوزستان

سایپا - نفت تهران

ماشین سازی تبریز - پدیده خراسان

گسترش فولاد تبریز – استقلال

پرسپولیس – پیکان

هفته بیست وهفتم:(جمعه و شنبه، 25 و 26 فروردین ماه 96) 
استقلال - صبای قم

پیکان - ذوب آهن اصفهان

نفت تهران - فولاد خوزستان

استقلال خوزستان – سایپا

پدیده خراسان - تراکتورسازی تبریز

ماشین سازی تبریز – پرسپولیس

صنعت نفت آبادان - سیاه جامگان مشهد

سپاهان اصفهان - گسترش فولاد تبریز

هفته بیست وهشتم:(پنجشنبه، 31 فروردین ماه 96) 
صبای قم - سپاهان اصفهان

ذوب آهن اصفهان - ماشین سازی تبریز

فولاد خوزستان - استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز – استقلال

گسترش فولاد تبریز - نفت تهران

سیاه جامگان مشهد – پیکان

سایپا - صنعت نفت آبادان

پرسپولیس - پدیده خراسان

هفته بیست ونهم:(شنبه، 9 اردیبهشت ماه 96) 
نفت تهران - صبای قم

پرسپولیس - ذوب آهن اصفهان

صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان

استقلال خوزستان - گسترش فولاد تبریز

سپاهان اصفهان - تراکتورسازی تبریز

ماشین سازی تبریز - سیاه جامگان مشهد

پیکان – سایپا

پدیده خراسان – استقلال

هفته سی ام:(پنجشنبه، 14 اردیبهشت ماه 96)

صبای قم - استقلال خوزستان

ذوب آهن - پدیده خراسان

فولاد خوزستان – پیکان

تراکتورسازی تبریز - نفت تهران

سایپا - ماشین سازی تبریز

سیاه جامگان – پرسپولیس

گسترش فولاد تبریز - صنعت نفت آبادان

استقلال - سپاهان اصفهان

لیگ برتر ، نتیجه قرعه کشی لیگ برتر فوتبال ایران فصل 95-96

برنامه کامل “لیگ برتر” فوتبال ایران 95-96
:
امتیاز : 4.1 تعداد رای : 660
برگرفته از فارس-/ف
این مطلب مفید بود ؟ 545 115
نظر کاربران
نظر خود را بنویسید ...

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

کد امنیتی
ارسال نظر
انصراف