نشستن پرنده روی سر
گزارشگر برنامه زنده تلویزیونی در حال ارسال گزارش یکباره متوجه نشستن پرنده روی سرش شد ، پرنده ای که قصد نداشت به این راحتی آنجا را ترک کند.

 نشستن پرنده روی سر

آقای گزارشگر در حال ارسال گزارش به صورت زنده بود که با نشستن پرنده روی سرش غافلگیر شد ، گزارشگر سعی کرد تا با بی توجهی به کارش ادامه دهد اما پرنده سمج قصد بلند شدن از جای جدیدش را نداشت.

کلیپ نشستن پرنده روی سر گزارشگر

 

نشستن پرنده روی سر گزارشگر در برنامه زنده + فیلم

3.39
این مطلب مفید بود ؟63
منبع : بخش وبگردی نمناک /ن
وبگردی