نمناک اخبار

دانشگاه

پیش دانشگاهی

پیش دانشگاهی 35 ساعته می شود


معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: از سال آینده دوره پیش دانشگاهی که تا کنون 24 ساعته بود، 35 ساعته خواهد شد.