دیگران چه می خوانند..؟
نمناک اخبار

دانشگاه

کنکور 96

زمان اعلام نتایج اولیه کنکور 96


نتایج اولیه کنکور 96 نیمه دوم مردادماه اعلام می شود و داوطلبان مجاز می توانند انتخاب رشته کنند که نتایج نهایی نیز نیمه دوم شهریور اعلام خواهد شد.