برو به :
نمناک اخبارگوناگون
ویزای اربعین

پول ویزای اربعین به کی میرسه ؟


صحبت های زیادی در مورد ویزای اربعین از جمله بازگشت پول و یا لغو آن شنیده می شود که مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت در این مورد توضیحات کاملی دادند.