دیگران چه می خوانند..؟
نمناک دنیای مد

دکوراسیون آشپزخانه

کابینت

نحوه مرتب کردن ظروف داخل کابینت ها


آشپزخانه مرکز زندگی روزانه و جایی است که 24 ساعته در خدمت اعضاء خانواده است. چیدمان وسایل مهم و طراحی هوشمندانه حرف اول را می زند. اهمیت داخل کابینت ها کمتر از ظاهر بیرونی آن ها نیست.