نمناک یارانه نقدی
یارانه ها

آموزش نحوه اطلاع از قطع شدن یارانه ها


سوالی که این روزها در ذهن بسیاری از ایرانیان به خصوص سرپرست های خانواده ها شکل گرفته و آن را از دیگران می پرسند این است که چگونه از قطع شدن یارانه خود مطلع شوم؟در ادامه راه های پیگیری قطع شدن یارانه را بررسی خواهیم کرد.
واریز یارانه

زمان “واریز یارانه” فروردین ماه 95


مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها زمان “واریز یارانه” نقدی فروردین ماه 1395 را اعلام کرد. بنابر این شصت و دومین مرحله پرداخت یارانه نقدی به مبلغ 45 هزار و 500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
یارانه بهمن 94

زمان واریز یارانه نقدی بهمن 1394


یارانه بهمن 1394 شصتمین یارانه نقدی از آذر ماه 1389 تا کنون می باشد که به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. در ادامه جزئیات زمان واریز و برداشت یارانه نقدی بهمن ماه 94 را ملاحظه می کنید.
یارانه

افرادی که یارانه نقدی آنها قطع می شود


چندی قبل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که بر اساس ماده 4 آیین نامه اجرایی از ماده 7 قانون هدفمند سازی یارانه ها ، یارانه عده ای از افراد بیشتر از 18 سال قطع می شود.
پرداخت یارانه

تغییر در شیوه و روش پرداخت یارانه های نقدی


مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها از ادامه اجرای هدفمندسازی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی در سال آینده خبر داد و گفت: البته شیوه و روش پرداخت یارانه تغییر می کند. همچنین طرح هدفمندسازی یارانه ها تا سال 99 تمدید شد.
یارانه دی 94

زمان واریز یارانه نقدی دی ماه 94


سازمان هدفمندی یارانه ها زمان واریز و برداشت “یارانه دی 94” را اعلام کرد. یارانه نقدی دی ماه 1394 همانند دوره های قبل به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
یارانه آذر 94

زمان واریز یارانه نقدی آذر 1394


سازمان هدفمندسازی یارانه ها زمان واریز و برداشت یارانه آذر 94 را اعلام کرد. بر این اساس مبلغ یارانه مربوط به آذر ماه به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.