دیگران چه می خوانند..؟
نمناک احکام نماز
این مطلب مفید بود ؟ 7 2
3.99
نماز

اعمالی که نماز را باطل می کند


نماز با گفتن "الله اکبر" آغاز می شود، گفتن "الله اکبر" در آغاز نماز به معنای جدایی از غیر خدا و پیوستن به اوست.اعلام بزرگی پروردگار و دوری جستن از تمام قدرتهای دروغین است.
روز جمعه

اعمال و دعاهای روز “روز جمعه


“روز جمعه” سرور روزهاست، خداوند نیکی ها را در آن چند برابر می کند و گناهان را در آن می زداید و درجات را در آن بالا می برد و دعاها را در آن مستجاب می کند و اندوه ها را در آن برطرف می سازد و حاجت های بزرگ را در آن بر می آورد
وسواس نماز

حضور قلب در نماز و حکم “وسواس نماز


یکی از راههای معمولی که در میان مردم بیشتر مشاهده می‏شود، بستن چشم ها حین نماز است تا تمرکز حواس بیشتری حاصل کنند. این امر البته برای کسانی است که نمی‏توانند بدون بستن چشم ها در نماز و با نگاه به محل سجده، آن تمرکز لازم را کسب کنند وگرنه کسی که می‏تواند با نبستن چشمها در نماز و با نگاه کردن به محل سجده، حواس خود را جمع کند، بهتر است که چشمها را نبندد.
آداب ظاهری نماز

آشنایی با “آداب ظاهری نماز


آداب ظاهری نماز عبارت است از این که در حیت نماز خواندن باید در ظاهر رعایت شود مثال یکی از “آداب ظاهری نماز” این است که در حین نماز تکان نخوریم و ثابت باشیم.
شک در نماز

شک در نماز خواندن قبل از وقت اذان


شاید به ذهنتان رسیده باشد که اگر قبل از اذان نماز خود را بخوانیم چه حکمی دارد ؟ با خواندن ادامه این مطلب متوجه خواهید شد که آیا نماز خواندن قبل از اذان اشتباه است و یا نه.
نماز آیات

نحوه خواندن نماز آیات چگونه است؟


نماز آیات بواسطه چهار چیز واجب می شود: اول: گرفتن خورشید، دوم: گرفتن ماه، سوم: زلزله، چهارم: رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها درصورتی که بیشتر مردم بترسند که بنابراحتیاط واجب باید برای اینها نماز آیات بخوانند.