ضربان قلب تعیین جنسیت
اکثر والدین برای تعیین جنسیت جنین به سونوگرافی مراجعه می نمایند اما در گذشته مادربزرگ های چینی بر این باور بودند که با ضربان قلب جنین می تواند تشخیص داد که جنین دختر است یا پسر.

تعیین جنسیت جنین با روش مادربزرگ های چینی

یکی از روش های مرسوم تعیین جنسیت جنین, اندازه گیری محدوده ضربان قلب جنین می باشد و افسانه های زیادی وجود دارد که از روی ضربان قلب جنین می توان جنسیت او را مشخص کرد. برخی از مادران تا مشخص شدن جنین داخل رحمشان طاقت نمی آورند و به سراغ روش های قدیمی تعیین جنسیت جنین می روند . روشی که در بین مادر بزرگ های ما متداول بوده و اکنون نیز آن ها در همان روزهای اول بارداری با مشاهده تغییرات ظاهری مادر یا تغییراتی در سبک زندگی اش به او می گویند که قرار است دختر دار شود یا پسر دار.

آیا از روی صدای قلب جنین می توان جنسیت آن را تعیین کرد؟

چنانچه در این بخش از بارداری و نوزاد در نمناک خواهیم گفت براساس آنچه در طب چینی گفته شده است از نظر مادر بزرگ ها و قدیمی ها تند و کند بودن ضربان قلب نشانه ای است که جنسیت جنین را تعیین می کند. اگر ضربان قلب جنینتان بیشتر از 150 بار در دقیقه بزند یعنی قرار است یک دختر زیبا به دنیا بیاورید و اگر ضربان قلب جنینتان کمتر از 150 بار در دقیقه باشد ، یعنی قرار است پسردار شوید. تعیین جنسیت جنین با این روش، عملی بی ضرر است که جنبه سرگرمی نیز دارد.

ضربان قلب تعیین جنسیت

تعیین جنسیت جنین با اتسفاده از روش مادربزرگهای چینی 

اگرچه این روش ایده ای جذاب و جالب است اما هیچ دید علمی پشت آن نیست و مطالعات مختلفی که امروزه در این زمینه انجام شده است نشان می دهد ارتباطی بین تعداد ضربان قلب و جنسیت فرزند وجود ندارد و احتمال درست بودن این روش برای تعیین جنسیت فرزند 50% است.

تعیین جنسیت جنین با روش مادربزرگهای چینی

این عقیده در بیشتر در قدیمی ها مطرح بود و عقیده داشتند که جنین دختر ضربان قلبش تندتر و جنین پسر کندتر است اما امروزه این قضیه چندان طرفداری ندارد و تنها راهی که صد در صد جنسیت فرزند را نشان می دهد این است که منتظر بمانید تا زمانی که فرزندتان متولد شود. حتی سونوگرافی هم صد در صد جنسیت جنین را مشخص نمی کند. ممکن است جنین پاهایش را جمع کرده باشد، به پهلو خوابیده باشد یا حتی بند ناف مانع از مشاهده کامل بدن جنین شود اما اگر سونوگرافی به وسیله افراد مجرب به خصوص بعد از 20 هفتگی انجام شود می توان جنسیت جنین را با درصد اطمینان بالایی مشخص کرد.

 

تعیین جنسیت از روی ضربان قلب جنین به روش قدیمی ها

3.7313
این مطلب مفید بود ؟23083
منبع : بخش سبک زندگی نمناک/ح.ب /ن
وبگردی