حکایت

حکایت سه پله بالاتر

کد مطلب : 1118زمان مطالعه : 1 دقیقه
این سه پله را که من بالاتر نشسته ام به آن اندازه ای است که من می دانم و شما نمی دانید و به اندازه معلوماتم بالا رفته ام. اگر به اندازه مجهولاتم می خواستم بالا روم، لازم بود منبری درست می شد که تا فلک الافلاک بالا می رفت.

حکایت بسیار زیبا و کوتاه سه پله بالاتر

ابن جوزی یکی از خطبای معروف بود.
روزی بالای منبر که 3 پله داشت برای مردم صحبت می کرد زنی از پایین منبر بلند شد و مسئله ای پرسید.
ابن جوزی گفت:نمی دانم.
زن گفت:تو که نمی دانی پس چرا 3 پله از دیگران بالاتر نشسته ای؟
او جواب داد:
این سه پله را که من بالاتر نشسته ام به آن اندازه ای است که من می دانم و شما نمی دانید و به اندازه معلوماتم بالا رفته ام.
اگر به اندازه مجهولاتم می خواستم بالا روم، لازم بود منبری درست می شد که تا فلک الافلاک بالا می رفت.

حکایت سه پله بالاتر

4.511
این مطلب مفید بود ؟101
وبگردی