نماز
نماز خواندن در چند جا مکروه و ناصحیح است ولی اینکه نماز بر روی تخت و یا تشک ابری صحیح می باشد یا نه را متوانید در مطلب زیر جستجو کنید.

نظر مراجع در موردخواندن نماز برروی تخت و تشک ابری

نماز خواندن در چند جا مکروه است و از آن جمله:حمام، زمین نمکزار، مقابل انسان، مقابل دری که باز است، در جاده و خیابان و کوچه اگر برای کسانی که عبور می‏کنند زحمت نباشد. و چنانچه زحمت باشد حرام ولی نماز باطل نیست، مقابل آتش و چراغ، در آشپزخانه و هر کجا که کوره آتش باشد، مقابل چاه و چاله‏ای که محل بول باشد، روبروی عکس و مجسمه چیزی که روح دارد،مگر آنکه روی آن پرده بکشند، در اطاقی که جنب در آن باشد، در جایی که عکس باشد اگر چه روبروی نمازگزار نباشد، مقابل قبر، روی قبر، بین دو قبر، در قبرستان.

نماز

حکم نماز خواندن

آیا نماز خواندن روی تخت و تشک ابری صحیح است

همه مراجع:اگر هنگام نماز، تخت حرکت زیادی نداشته و بدن در موقع قرائت و ذکر روی آن آرام باشد، نماز صحیح است.

حکم نماز بر روی تختخواب و تشک ابری

4.459
این مطلب مفید بود ؟527
برگرفته از توضيح ‏المسائل مراجع، م 880-/ ر
برچسب :
وبگردی