فتحعلی شاه قاجار
تخت مرمرین 218 ساله فتحعلی شاه قاجار بصورت 63 پازل به هم وصل شده است و دارای تزیینات بسیار زیبا و منحصر به فردی است.

تخت 218 ساله فتحعلی شاه قاجار

 تخت مرمرین فتحعلی شاه به صورت 63 پازل به هم وصل می شود و دارای تزیینات زیبا و منحصر به فردی است که نیازمند تمیز کردن و مرمت بود. گفتنی است، در سال 1221 فتحعلی شاه به سبب محفوظ نبودن ایوان تخت مرمر و دشواری جابجایی تخت طاووس، دستور داد تختی بسازند که همیشه در وسط ایوان قرار داشته باشد. این تخت به تخت مرمر یا تخت سلیمانی مشهور شد. طراحی تخت را میرزا بابای شیرازی نقاش باشی و سرپرستی حجاری آن را استاد محمد ابراهیم اصفهانی حجارباشی دربار انجام دادند.
 
تخت فتحعلی شاه

تخت مرمرین 218 ساله فتحعلی شاه قاجار 

تخت مرمر به شکل سکوی بلند دیواره داری روی دوش سه دیو و شش فرشته و یازده ستون مارپیچی که بعضی از آن ها بر پشت شیر قرار دارند، در وسط ایوان مستقر شده است. در سطح عمودی پله ها و بر روی طارَمی های (دست انداز های دور تا دور تخت) تخت مرمر اشکال و اشعاری از فتحعلی خان صبا حک و زراندود شده است که دارای مادّه تاریخ ساخت تخت است.

نام اصلی سازنده تخت فتحعلی شاه قاجار

نام سازنده اصلی تخت، محمدابراهیم، نیز بر روی مجسمه ها حک شده است. تخت مرمر از 65 قطعه مرمر زرد معادن یزد شامل 5 قطعه سنگ مرمر صاف به ضخامت 12 سانتی متر که از زیر به یکدیگر وصل شده پله ها 7 قطعه، طارمی ها 21 قطعه، پایه ها و ستون ها و مجسمه های حامل تخت 21 قطعه، مجسمه های کوچک دور تخت 12 قطعه ساخته شده و از چهار طرف بر دوش 3 دیو و 6 فرشته یا انسان قرار گرفته است.

ارتفاع تخت مرمرین فتحعلی شاه 

ارتفاع تخت مرمر یک متر است و نشیمنگاه آن از دو سطح 3*2 متر (سطح جلو) و 27 ر. 1*70 ر. 1 متر (سطح عقب) تشکیل می شود. همان طور که گفته شد تخت بر دوش سه مجسمه دیو و 6 فرشته و بر یازده ستون مارپیچی قرار دارد. بعضی از ستون ها در زیر تخت و بقیه در کناره های تخت و هر کدام در پشت شیری قرار گرفته اند. بر روی سطح عمودی کنار دو پله جلو تخت، نقش دو اژد ها و در دوسوی پله اول دو مجسمه شیر حجاری شده است. به دستور کریم خان ایوان تخت مرمر بنای نخستین دیوانخانه و ایوان دارالاماره نامیده شد.
 
تخت فتحعلی شاه قاجار

ارتفاع و نشینمنگاه تخت مرمر فتحعلی شاه قاجار 

تخت مرمرین فتحعلی شاه به صورت 63 پازل به هم وصل شده است و دارای تزیینات زیبا و منحصر به فردی است، ولی مدتی بود که نیاز به مرمت داشت. نخستین شاهی که بر روی این تخت، شاهی خود را اعلام کرد فتحعلی شاه و آخرین شاه پهلوی اول بود.

تخت مرمر 218 ساله فتحعلی شاه قاجار + تصاویر

53
این مطلب مفید بود ؟30
برگرفته از باشگاه خبرنگاران/ح.ب
برچسب : دوران قاجار
وبگردی