احمدشاه قاجار

عکس فرزندان احمدشاه قاجار

کد مطلب : 14270زمان مطالعه : 1 دقیقه
احمدشاه قاجار هفتمین و آخرین پادشاه زمان قاجار یکی از بزرگ مردان سلطه گر در ایران بود که در سن 12 سالگی به سلطنت رسید و بعد از آن با ازدواج های مکرر صاحب سه فرزند دختر و یک فرزند پسر شد.

احمدشاه قاجار 1275 تبریز-1318 پاریس ،هفتمین و آخرین پادشاه قاجار در ایران بود.دوران کودکی احمدشاه در تبریز سپری شد. قبل از رسیدن به مقام سلطنت احمد میرزا خوانده می شد.او دومین پسر محمدعلی شاه و نخستین فرزند پسر او از ملکه جهان بود که در هنگام ولیعهدی پدرش در تبریز به دنیا آمد و در 12 سالگی با رای مجلس عالی رجال و بزرگان مملکت به سلطنت رسید.

تا رسیدن او به سن بلوغ و تاج گذاری در تیر 1293 خورشیدی، ابتدا عضدالملک و سپس ناصرالملک از سران ایل قاجار نائب السلطنه بودند.

احمدشاه در سن 17سالگی یعنی یک سال پیش از تاج گذاری با بدرالملوک والا دختر ظهیرالسلطان والا نوادهٔ عباس میرزا، پیمان زناشویی بست. این ازدواج توسط مادر احمدشاه ترتیب داده شده بود.عروس در آن هنگام 12 ساله بود و در تنها مدرسهٔ دخترانهٔ تهران درس می خواند.مراسم عقد با تشریفات مفصلی انجام شد و حاصل این ازدواج دختر بزرگ احمدشاه،ایراندخت بود.

احمدشاه 4 بار دیگر نیز ازدواج کرد و به جز لیدا جهانبانی که از وی صاحب فرزندی نشد، صاحب 3 دختر به نام های مریم دخت از دل آرام (1915-2115)، ایراندخت (1916-1984) از بدرالملوک،همایون دخت از خانم خانما معزی (1917-2111) و یک پسر به نام فریدون میرزا از فاطمه (1922-1975) شد.که در ادامه تصویری از فرزندان وی را مشاهده می کنید.

فرزندان احمدشاه قاجار

عکس فرزندان احمدشاه قاجار

4.660
این مطلب مفید بود ؟555
برگرفته از افکار نیوز - / ل
برچسب : دوران قاجار
وبگردی