موجود عجیب
طوفان شدید تگزاس که یکی از بی سابقه ترین بلایای طبیعی در تاریخ بود موجود عجیب و ناشناخته ای را به ساحل آورد که هنوز هویت آن روشن نشده است.

موجود عجیب طوفان تگزاس

هویت این موجود عجیب توسط کارشناسان محیطز یست روشن نشده اما باعث نگرانی این محققان گشته است.

یک بیولوژیست آمریکایی در این باره گفت:« تاکنون نتوانستیم ماهیت این جاندار را تشخیص دهیم و در حال بررسی بیشتر آن هستیم. در نخستین نگاه این موجود شبیه به یک نهنگ و یا دلفینی تجزیه شده است اما هنوز این فرضیه ها تائید نشده است.»

تصاویر موجود عجیب و ناشناخته ای که با طوفان به ساحل آمد

موجود عجیب
موجود عجیب
موجود عجیب

عکس موجود عجیب و غریب که بعد از طوفان شدید تگزاس کشف شد

موجود عجیبی که با طوفان آمریکا به ساحل آمد +تصاویر

3.7105
این مطلب مفید بود ؟7728
برگرفته از ایران خبر /ن
وبگردی