نوزاد
در پدیده ای نادر و عجیب نوزاد دختری بدون وجود خون در رگ هایش در استرالیا متولد شد.

نوزاد عجیبی که در رگ هایش خون وجود ندارد

در یک پدیده بسیار نادر نوزادی بدون داشتن خون در رگ هایش متولد شد. اولویا نوروتن دختر شش ماهه ای است که طی یک پدیده نادر بدون وجود خون در رگ هایش متولد شد.
براساس گزارش ها، این نوزاد دختر هنگامی که به دنیا آمده است در رگ هایش خون جاری نبود و بدون خون زنده ماند و به حیاتش ادامه داده است.
طبق تشخیص پزشکان استرالیایی، این نوزاد هنگام تولد تمامی خونی را که در رگ هایش جاری بوده را از دست داده است.

نوزاد

نوزاد به دنیا آمده بدون خون

پزشکان پس از تولد این نوزاد تنها دو ساعت وقت داشته اند که خون را به بدن این نوزاد بازگرداند تا وی بتواند به زندگی خود ادامه دهد.
پزشکان توانستند طی دو ساعت خون را به بدن او بازگرداندند و جان وی را نجات دادند.
پزشکان استرالیایی این پدیده را بسیار نادر می دانند و از هر پنج هزار نوزادی که متولد می شود تنها یک نفر به این بیماری مبتلا می شود.

تولد نوزاد دختر بدون خون در رگ هایش! + عکس

426
این مطلب مفید بود ؟215
برگرفته از تکناز-/ ر
وبگردی