وسواس
شرکتی در آلمان برای وسواسی ها وسایلی تولید می کند که بتوانند بدون لمس اشیایی که به نظر آنها آلوده است به کار های روزانه خود برسند.

جاسوئیچی برای وسواسی ها

شرکتی در آلمان برای وسواسی ها وسایلی تولید می کند که بتوانند بدون لمس اشیایی که به نظر آنها آلوده است به کار های روزانه خود برسند.

برای نمونه وسیله ای که Kooty Key نام دارد به جاسوئیچی فرد وسواسی وصل شده و او می تواند با آن کلید های روی دستگاه ای تی ام را بفشارد و از دست زدن به آن خودداری کند. این در حالی است که روانشناس ها بر این باورند که اینگونه وسایل باعث تشدید وسواس افراد می شوند.

وسواس

جاسوئیچی برای وسواسی ها

وسواسی ها دست به سیاه و سفید نزنند!

51
این مطلب مفید بود ؟10
برگرفته از آکا ایران-/ ر
برچسب :
وبگردی