پروانه عجیب
این پروانه جانور بسیار عجیبی است و به طور بسیار باورنکردنی نصف این پروانه ماده و نصف دیگرش نر است!

پروانه ای عجیب که نصفش نر است و نصفش ماده

در میان دنیای رنگارنگ و زیبای پروانه ها عجایب کم نیست و همین بال دارهای جذاب در پس دنیای آرام خود گاه شگفتی های خلقت را به گونه ای دیگر دارند که در این بخش از سرگرمی نمناک به یکی از عجیب ترین آنها خواهیم پرداخت ؛ پروانه ای که هم مرد است و هم زن.

این پروانه جانوری است که به صورت دو جانبه، هم نر است و هم ماده. به معنای واقعی کلمه نیمی مرد و نیمی زن است. ءGynandromorph ارگانی است که هم شامل خصوصیات مردانه و هم زنانه میشود، اما این پروانه به صورت دو جانبه ای هم نر است و هم ماده به این معنی که نیمی از این پروانه کاملا زن است و نیم دیگر آن کاملا مرد است.

عجیب ترین پروانه ها

پروانه ای که نصفش نر است و نصفش ماده

دلیل به وجود آمدن این پدیده به طور معمول بروز یک رویداد در میتوزها در طول تکامل اولیه است ، درحالی که ارگانیسم تنها چند سلول بزرگ است ، یکی از سلول های تقسیم ، سلول های جنسی خود را به طور معمول تقسیم نمی کند و این باعث می شود که یکی از دو سلول دارای کروموزوم جنسی باشد که یکی باعث تکامل مردانگی می شوند و سلول دیگر دارای کروموزوم هایی است که باعث تکامل زنانگی میشود ،به عنوان مثال یک سلول XY تحت تاثیر میتوز ها ، کروموزوم های آن را تکثیر می کند و به XXYY تبدیل می شود. معمولا این سلول ها به دو سلول XY تقسیم می شوند ، اما در موارد نادری سلول ممکن است به یک سلول X و یک سلول XXY تقسیم شود، که اگر این اتفاق در تکامل اولیه رخ دهد بنابراین بخش بزرگی از سلول ها X و بخش بزرگی XYY هستند و از آنجایی که X و XYY شامل جنس های متفاوت می باشند ، ارگانیسم ،بافتی زنانه و همین طور مردانه دارد.

 

پروانه ای عجیب که نیمش نر است و نیمش ماده + عکس

3.611
این مطلب مفید بود ؟83
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ح.ب /ن
وبگردی