کارت عروسی
کارت عروسی که در این مطلب می بینید مربوط به 40 سال پیش است و ابتکاری جالب در آن انجام داده اند.

ابتکار جالب در یک کارت عروسی 40سال قبل

 همه ی ما کارت های عروسی زیادی را دیده ایم اما این کارت عروسی که در این گزارش میبینید ابتکاری جالب است که مربوط به سال 1335 یعنی 40 سال پیش است.

ابتکار جالب در یک کارت عروسی 40سال قبل را ببینید:

کارت عروسی

کارت عروسی سال 1335

کارت عروسی با ابتکاری جالب برای 40 سال قبل

4.612
این مطلب مفید بود ؟111
برگرفته از فردا نیوز/ی
برچسب : کارت عروسی
وبگردی