معمای ریاضی
در این مطلب معمای ریاضی جالب تست هوش وجود دارد که با موضوع تعداد طوطی و قفس است، حل کردن آن نشان دهنده هوش بالای شماست.

معمای ریاضی و تست هوش

تینا تعدادی طوطی و تعدادی قفس در اختیار دارد. اگر او در هر قفس 4 طوطی قرار دهد، یک قفس، خالی باقی می ماند. اگر او در هر قفس 3 طوطی قرار دهد، یک طوطی بدون قفس خواهد ماند. آیا می توانید بگویید تینا چند طوطی و چند قفس دارد؟

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

معمای ریاضی

معمای جالب تست هوش

پاسخ معمای ریاضی تعداد طوطی و قفس:

با توجه به صورت معما داریم:

بخش نخست:تعداد طوطی ها برابر است با 4 برابر تعداد قفس ها منهای یک:

1) P = 4(C - 1)

بخش دوم:تعداد طوطی ها برابر است با سه برابر تعداد قفس ها به علاوه یک:

2) P = 3C + 1

با حل این دو معادله، خواهیم داشت:

تعداد طوطی ها:16

تعداد قفس ها:5

معمای ریاضی جالب تعداد طوطی ها و قفس ها

2.8116
این مطلب مفید بود ؟6452
برگرفته از آی هوش/ی
برچسب : ریاضیات معما
وبگردی