جملات زیبای انسانیت
دارا بودن ویژگی انسانیت یکی از ابعاد مهم انسان بودن است و در این میان مطالعه جملات زیبا درباره انسانیت از بزرگان می تواند جذاب باشد.

جملات زیبا درباره انسانیت

داشتن صفت انسانیت یکی از مهم ترین ابعاد انسان بودن می باشد که در حقیقت مجزا از بُعد مادی همه انسانها است و بیشتر در آن جنبه های اخلاقی و معنوی انسان مد نظر است که بخش اعظم آن اکتسابی می باشد، بنابر این می توان گفت اگر چه انسان ها از لحاظ زیست شناسی و فیزیکی با یکدیگر برابر هستند اما چیزی که آنها را از هم متمایز می کند همین امور اکتسابی می باشد که شامل مسائل روحی و روانی، فکری است.

به بهانه این مقدمه، بخش گوناگون نمناک قصد دارد متن های بسیار زیبا و تامل برانگیزی را با موضوع انسانیت در اختیار شما کاربران گرامی قرار دهد تا با خواندن آن ها روزنه های جدیدی در وجودتان نسبت به انسانیت پدیدار شود.

انسانیت

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مقام نیست که انسان را می سازد، بلکه انسان است که مقام را می سازد. برده می تواند مردی آزاد باشد ، جبار و خود کامه و هم می تواند برده باشد؛ این خود ماییم که مقام و موقعیت را پست یا عالی می سازیم. 

ف او. رابرتسن 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خوب و انسانیت در انسان مثل شعله ای است که می تواند پنهان باشد ولی هرگز خاموش نمی شود. 

نلسون ماندلا 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ما باید یاد بگیریم که مانند برادر در کنار یکدیگر زندگی کنیم؛ در غیر این صورت مانند احمق ها هلاک خواهیم شد! همه ما درگیر انسانیت هستیم و به همین خاطر باید برای زندگی تمام انسان ها نگران باشیم. 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

تنها انسانیت را در نظر داشته باشیم و باقی چیزها را فراموش کنیم. اگر بتوانیم از عهده این کار برآییم ، آینده انسان ، بهشتی خواهد بود لبریز از شادی و دانش و آگاهی ، ولی اگر موفق نشویم ، یک نابودی عظیم و جهانی را پیش رو خواهیم داشت. 

برتراند راسل 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

انسانیت تنها دینی است که پیروان چندانی ندارد 

گاندی 

گاندی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

به یاد بیاوریم که انسانیم و انسانیت ، مهمترین چیزی است که از ما انتظار می رود. 

حکیم ارد بزرگ 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

من یک دیدگاه ایده آلیست دارم، دانش نیرویی است که به انسانیت قدرت پیشرفت و آزادی میدهد. 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یکی از بزرگترین دروغ هایی که در داستان ها گفته میشود؛ این است که در انسانیت نقصی وجود دارد! 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

بی سواد و یا باسواد ، هر چه هستی …

انسان باش

بی پول و یا دارا ، هر چه هستی …

انسان باش

کارگر ساده و یا دیوان سالار ، هر چه هستی …

انسان باش

انسان باش و بمان … که جهان میزبان و شاد از وجود توست.

حکیم ارد بزرگ 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ناچیزترین گونه عشق ، دلدادگی به آدمی دیگر است به جای چنین خواستی باید عاشق انسانیت ، میهن ، شرف و آزادی بود. 

حکیم ارد بزرگ 

حکیم ارد بزرگ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

اگر انسان ها به جای دیـن 

به انسانیت معتقـد بودنــد ... 

انسانیت چیزی ست ورای همه ی ادیان 

انسانیت مهربانی ست ... 

نماز و دعا و روزه نـدارد.. 

انسانیت گاهـی یک لبخنداست 

که به کودک غمگینی هدیه می کنیــد ... 

احمد شاملو 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

به یاد داشته باش: 

میزان انسانیت یک فرد 

از نحوه برخورد او با دیگرانی که برای وی هیچ کاری نکرده اند، مشخص می شود . . . 

آن لندرز 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

در مدتی که در این دنیا هستید ، به معنای واقعی کلمه زندگی کنید. 

هر چیزی را تجربه کنید ، مراقب خودتان و دوستانتان باشید. 

خوش بگذرانید ، دیوانگی کنید ، عجیب باشید ، بیرون از خانه بروید ، تلاش کنید و شکست بخورید. 

چون به هر حال این اتفاق می افتد پس بهتر است حتی از شکست هم لذت ببرید.

سعی نکنید کامل باشید!

اصلا، اصلا..! 

فقط سعی کنید یک نمونه عالی باشید از انسانیت...یک انسان خوب... 

آنتونی رابینز 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

آنچه پایانی ندارد 

نه تویی و نه من 

این انسانیت است 

که تا به ابد 

فریاد کشیده خواهد شد 

چگوارا 

چگوارا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

از میان دو واژه 

انسان و انسانیت؛ 

اولی در میان کوچه ها 

و دومی در لابلای کتاب ها 

سرگردان است... 

ویکتور هوگو 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

یک ارزن انسانیت ، بسیار با ارزشتر از بزرگترین فیلسوف جهان بودن است. 

حکیم ارد بزرگ 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

از مرگ نترسید 

از این بترسید که وقتی زنده اید 

چیزی درون شما بمیرد به نام "انسانیت" 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

فرزندم! تو می توانی هرگونه “بودن” را که بخواهی باشی، انتخاب کنی. اما آزادی انتخاب تو در چارچوب حدود انسان بودن محصور است. با هر انتخابی باید انسان بودن نیز همراه باشد و گرنه دیگر از آزادی و انتخاب سخن گفتن بی معنی است. 

دکتر شریعتی 

دکتر شریعتی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

اگر شما در اسراییل به دنیا می آمدید به احتمال زیاد یهودی می شدید ! 

اگر در عربستان به دنیا می آمدید قطعا مسلمان می شدید ! 

اگر در اروپا به دنیا می آمدید به احتمال زیاد مسیحی و اگر در ژاپن به دنیا می آمدید شینتو می شدید ! 

"دین" پدیده ای است که ؛ 

"جغرافیا" برای شما تعیین می کند ، پس تعصب برای چیست ؟! 

آنچه مهم است" اخلاق و انسانیت" است که به جغرافیای زمان و مکان محدود نیست ! 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

یکی از معدود آدمایی که 

واژه ی انسانیت برازندشونه… 

کسایی هستن که میدونن ممکنه 

محبتشون جبران نشه… 

ولی بازم محبت میکنن… 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ارزش یک انسان باید با توجه به چیزهایی که میتواند ببخشد دیده شود، نه با توجه به چیزهایی که میتواند دریافت کند. 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

اگر هر سال از یک عادت بد دست بکشیم، در درازمدت بدترین ها بین ما هم تبدیل به انسان خوبی می شوند. 

بنجامین فرانکلین

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

مهربانی مهم ترین اصل انسانیت است؛ اگر کسی از من کمکی بخواهد، یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم.

پائولو کوئیلو 

پائولو کوئیلو

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

انسان، آئینه ای که تاریخش را در خود منعکس می کند، خمیره بی شکل و بی صفت و بی رنگی است که تاریخ شکل و صفت و رنگ بدان داده است و ظرفی [است] خالی که تاریخ آن را پر کرده…

شریعتی 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

انسان، 

تو بهترین ساخته ی دست خدایی 

اما، 

ارزش و احترامت 

دست خود توست. 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

در آخر نه رنگ باقی میماند 

و نه نژاد 

تنها چیزی که باقی خواهد ماند ؛ 

انسانیت توست... 

ژان ژورس

ژان ژورس

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

سرشت انسان اساساً شریر نیست. هرگز نباید از سرشت انسان ناامید شد. 

مهاتما گاندی 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

اعتقاداتت را برای خودت نگهدار و انسانیت را به تمام دنیا نشان بده!... 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

برای انسان بودن باید بفهمیم که باید با سنگ هایی که داریم در ساختن بنای جهان همکاری کنیم. 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

اگه فهمیدید کسی صادقانه دوستون داره

و ابراز محبتاتون کم شد

واقعاً به انسانیتتون شک کنید 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

انسان های عصبانی میخواهند نشان دهند که چقدر قدرتمند هستند و انسان های عاشق میخواهند نشان دهند چقدر شما قدرتمند هستید.

جملات و اشعار زیبا انسانیت از آدم های بزرگ

514
این مطلب مفید بود ؟140
منبع : بخش سرگرمی نمناک /ن/س
وبگردی