تولدت مبارک رفیق
برای یک تبریک تولد خاص و متفاوت برای تولد دوستان صمیمیتان می توانید از متن های زیبای انگلیسی همراه با ترجمه استفاده و آن ها را خوشحال کنید.

پیام های تبریک تولد رفیق به انگلیسی و زبان لاتین

اگر دوست دارید پیام تبریک تولد رفیق و دوست صمیمی خود را با کمی خلاقیت و متفاوت ارسال کنید، پس ایده پیام تبریک انگلیسی به دوست مناسب شماست. با دقت متن های کوتاه تبریک تولد دوست را در این بخش از نمناک بخوانید و مورد مناسب را انتخاب و ارسال کنید.

متن کوتاه تولدت مبارک رفیق

!Happy birthday to my best friend in the whole wide world

تولدت مبارک بهترین دوست من در تمام جهان!

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

!You’re one of a kind and deserve everything that this special day brings

happy birthday my friend

تو منحصر به فرد هستی و لایق همه‌ی چیز های خاص می باشی. تولدت مبارک دوست من

تولدت مبارک رفیق

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

.Happy birthday to the person who knows all my secrets

happy birthday my friend

تولد کسی که همه راز هایم را می‌داند؛ مبارک. تولدت مبارک بهترین دوستم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

.I hope all your wishes come true today, my friend

!You make the world a better and brighter place. Happy birthday, bestie

امیدوارم امروز همه آرزوهایت به تحقق بپیوندد، دوست من.

تو جهان را به جای بهتر و زیباتر و روشن تری تبدیل کردی. تولدت مبارک بهترین.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تکست زیبای تولدت مبارک رفیق به انگلیسی

!Happy birthday to my beautiful friend! You're the best

تولد زیباترین دوستم مبارک. تو بهترین هستی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

.Happy birthday to one of the most special people in my life

.Wishing you many more

تولد خاص ترین آدم زندگیم مبارک. برایت بهترین ها رو آرزو دارم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

.I’m so grateful for your friendship. Cheers to another year around the sun

Happy Birthday friend

به شدت قدردان رابطه دوستی و رفاقت بین خودمان هستم.

خوشحالم که یک سال دیگر از زندگی ات به خوشی سپری شد.‌ تولدت مبارک رفیق.

تبریک تولد رفیق

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Wishing nothing but love and happiness on your special day.

Happy birthday old friend

برایت چیزی جز عشق و خوشبختی در این روز خاص آرزو نمی کنم. تولدت مبارک رفیق قدیمی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

I am so proud to be your friend. May you have a healthy and happy birthday.

happy birthday dear friend

افتخار می کنم که تو رفیق من هستی. امیدوارم تولدی شاد و بی نظیر داشته باشی.

تولدت مبارک دوست عزیزم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

پیامک تولدت مبارک رفیق انگلیسی با ترجمه

!I hope your day is as special as you are, friend. Happy Birthday

دوستِ من امیدوارم که تولدت مانند خودت خاص و منحصر به فرد باشه. تولدت مبارک.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

May this day bring you all the joy you deserve. Happy birthday, friend.

امیدوارم امروز آنقدری از همه چیز لذت ببری که واقعا لایقش هستی. تولدت مبارک دوست من

متن تولدت مبارک رفیق

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

May guardian angels watch over you today and always. Happy birthday, friend.

فرشتگان نگهبان از امروز تا همیشه از تو محافظت می کنند؛ دوست من تولدت مبارک.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

On this day every year, I remember how blessed I am to be able to call you friend.

هر سال در چنین روزی متوجه میشوم که چقدر خوشبختم که می تونم تو رو دوست خودم صدا بزنم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

.Your life is a gift from God, and I thank him for the many blessings you bring to my life

Happy birthday, bestie.

زندگی هدیه ای از سمت خداست و من به خاطر نعماتی (از جمله حضور تو) که به زندگی ام وارد شده بسیار سپاسگزار هستم.

تولدت مبارک بهترین رفیق

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

متن احساسی تولدت مبارک رفیق به انگلیسی

.As you turn a year older and wiser, I wish you nothing but an overflowing fountain of love

.Happy birthday, friend. May you be blessed with everything as wonderful and beautiful as you are

حالا که یک سال بزرگتر و داناتر شدی، برایت چیزی جز جریان عشق در زندگی آرزو نمی کنم.

تولدت مبارک دوست من. امیدوارم نعماتی به زیبایی خودت به تو عطا شود.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

.You mean the world to me, friend. I’m forever grateful that you’re still in my life after so many years

!Have a fabulous birthday

تو برایم یک دنیا ارزش داری و من همیشه سپاسگزار این هستم که بعد از این همه سال باز هم دوست من هستی.‌

تولدِ بی نظیر و افسانه ای داشته باشی.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

!I pray that you continue to be the wonderful person that you are and get everything you’ve ever dreamed of this year and always

آرزو می کنم که باز هم یک فردِ منحصربه‌فرد باشی و به هر آنچه که آرزویش را داری برسی.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

.May your special day be blessed with all the good vibes you spread out into the world

.Happy birthday, bestie

امیدوارم که تو این روز خاص همه ارتعاشات خوب و مثبت تو را احاطه کنند و در جهانِ اطرافت گسترده بشن.

تولدت مبارک بهترین.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

.Your beautiful presence lights up every room you walk into

!May God continue to bless your path. Happy birthday, friend

حضور زیبای تو باعث می شود تا به هر جایی که پا می ‌‌گذاری، اونجا رو روشن کنی.

امیدوارم که خداوند در مسیر زندگی تو رو سرشار از نعمت کند. تولدت مبارک دوست من

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

.I thank God for bringing you into my life

.You’re one of my biggest blessings. Happy birthday

ممنونِ خداوند هستم که تو را به زندگیم آورد.‌

تو بزرگترین نعمت های زندگیم هستی. تولدت مبارک.

تبریک تولد انگلیسی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

.Birthdays are always fun to celebrate, but they should also be a time to reflect and honor our blessings

.Happy birthday to one of God’s greatest gifts to me

جشن گرفتن روز تولد یک کار هیجان انگیز است؛ اما در واقع تولد زمانی برای افتخار به نعمت ها و داشته ها در زندگی هر کسی است.

تولد یکی از بزرگترین هدایای خداوند بر من مبارک.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

.Experiencing true friendship is one of life’s biggest blessings

!Thanks to you, I’ve been tremendously blessed. Happy birthday

تجربه یک رابطه دوستی و رفاقت حقیقی یکی از بزرگ‌ترین نعمات زندگی است.

ممنون تو هستم و من با وجود تو سرشار از نعمت می باشم. تولدت مبارک.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

.I always count my blessings because I know not everyone is as lucky as I am to have a best friend like you

!Wishing you the best birthday yet

من همیشه نعمت هایم را در زندگی میشمارم و مطمئن هستم که هیچ کس به اندازه من خوش شانس نیست که دوستی مانند تو را داشته باشد.

بهترین تولد را برایت آرزومندم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تولدت مبارک رفیق طنز به انگلیسی برای استوری

!I must be insane because I don’t know anyone else crazy enough to endure you

!Happy birthday, bestie

احتمالاً من یک بی عقل هستم، چرا که هیچ کسی را به اندازه خودم دیوانه نمی شناسم که بتواند تو را تحمل کند.

تولدت مبارک بهترین.

پیام تولدت مبارک رفیق

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

!At this rate, the candles should represent every decade of your life — otherwise, the cake could catch fire if they represented every year. Happy birthday

هر کدام از این شمع ها باید نشان دهنده هر دهه از زندگی تو باشد، زیرا اگر بخواهیم به تعداد سال تولدت شمع بچینیم، احتمالاً کیک آتش بگیرد. تولدت مبارک.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

.We may need to call the fire department to help blow out all those candles

!Happy birthday

احتمالاً برای فوت کردن همه شمع های تولدت مجبور باشیم آتشنشانی را خبر کنیم.

تولدت مبارک!

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

.I’m sure you feel pretty lucky to call me a friend

!Not everyone is as fortunate as you. Happy birthday

شک ندارم که خیلی خودت را خوش شانس میدانی که رفیق من شدی،

چرا که هیچ کسی به اندازه تو انقدر خوش شانس نیست. تولدت مبارک

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

اس ام اس جالب انگلیسی تولدت مبارک بهترین رفیق

.Happy birthday, bestie. I hope you’re not looking for a present because my presence is my precious gift to you

تولدت مبارک بهترین. امیدوارم به دنبال کادو نگردی، زیرا تنها حضور من خودش یک هدیه ارزشمند برای توست.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

!Getting older is inevitable. Growing up is a choice

.Happy birthday, to the biggest kid I know

پیر شدن اجتناب ناپذیر است؛ اما رشد کردن و بزرگ شدن یک انتخاب است. تولد بزرگترین کودکی که میشناسم، مبارک.

پیام شیک تولدت مبارک رفیق به انگلیسی+ معنی و ترجمه

4.416
این مطلب مفید بود ؟142
وبگردی