تاریخ دحوالارض
دحو الارض یکی از روزهای بسیار مهم و مصادف با حیات بشریت در کره آبی زمین، در تقویم مسلانان جهان و در ماه قمری ذی القعده می باشد.

دحوالارض در تقویم سال 1400 چند شنبه و چه روزی است؟

دحوالارض به معنی گسترده شدن زمین و روزی بسیار مهم برای مسلمانان بوده که آداب و ثواب فراوانی برای این روز ذکر شده است. اعمال و آداب فراوانی برای این روز ذکر شده است که بهتر است فرصت را غنیمت بشمرید و در این روز اعمال مخصوصی را انجام دهید. اگر تاریخ دقیق دحوالارض سال 1400 را نمی دانید، این بخش از دین و مذهب نمناک را مطالعه نمایید تا دریابید دحوالارض در تقویم سال 1400 چند شنبه و چه روزی است. 

دحوالارض چه روزی است؟

دحوالارض روزی است که خداوند به کره زمین حیات بخشید. از این روز کره زمین که سراسر مملو از آب بود، شروع به خشک شدن نمود. روز دحوالارض در قرآن و احادیث نیز آمده و در آنها به روز دحوالارض (یعنی بسط و گسترش زمین) اشاره شده است. طبق احادیث کعبه شریف و بیت الله الحرام اولین مکانی بود که در این روز از زیر آب سر برآورد و سپس بعد از آن یک چهارم زمین به صورت خشکی در آمد.

شب و روز این روز مهم اعمالی دارد که در مطلب "اعمال کامل شب و روز دحوالارض" به طور کامل گفته شده است.

دحوالارض

تاریخ قمری دقیق دحوالارض

دحو الارض  مصادف با 25 ماه ذی القعده می باشد، به دلیل اینکه ماه های قمری ثابت نیستند و تعداد روزهای ماه های قمری حدود 10 یا 11 روز از تعداد روزهای سال شمسی کمتر است، مناسبت های قمری در تقویم شمسی جای ثابتی ندارند.

روز دحو الارض در تقویم سال 1400

روز دحوالارض الارض در تقویم شمسی برابر است با : روز سه شنبه 15 تیر سال 1400

روز دحوالارض الارض در تقویم میلادی برابر است با : 6 ژوئیه سال 2021

روز دحوالارض الارض در تقویم قمری برابر است با : 25 ذی القعده 1442

رویدادهای مهم دحوالارض

این روز بزرگ مصادف است با رویدادهای مهمی در تاریخ که شامل : 

  • میلاد حضرت ابراهیم (ع)
  • میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)
  • خروج رسول اکرم (ص) از مدینه به همراه هزاران حاجی به سوی مکه، به قصد حجه الوداع.

تاریخ دقیق دحوالارض 1400 چند شنبه و چه روزی است؟

518
این مطلب مفید بود ؟180
منبع : بخش دین و مذهب نمناک/ن/ف.ن
وبگردی