جملاتی درباره خدا
در میان مشغله ها و دنیایی که تمام وقتمان را پر کرده است، احساس نیاز به خدا و معبودی یکتا به خوبی درک می شود که با برخی جملات می توان آنها را بیان کرد.

جملات زیبای انگلیسی و فارسی درباره خدا

خداوند در بیان فلاسفه اسلامی تعریف پذیر نیست چون به حد و رسم شناخته نمی شود و ماهیت ندارد یعنی خدا را نمی توان دید و نمی توان آن را وصف کرد. در دین اسلام خدا یگانه است و معبودی جز او وجود ندارد او مالک تمام آسمان ها و زمین است اوست که انسان را آفریده و به او عقل داده است و اوست آفرینندهٔ تمام هستی و خلق او فرزندی ندارد و فرزند کسی نیست او بی نیاز است جز او خدایی وجود ندارد. سری جدید و گلچینی از زیباترین جملات در مورد خداوند متعال را در این بخش از نمناک در اختیارتان قرار داده ایم.

جملات فارسی زیبا درباره خداوند

زمان بندی خدا بی نظیر است 

نه هیچگاه دیر، نه هیچگاه زود 

کمی بردباری می طلبد 

و ایمانی بسیار

اما ارزش انتظار را دارد...

خدا 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

بنده اے " خدا " را گفت: 

اگر سرنوشت مرا تو نوشتہ اے! 

پس چرا دعا ڪنم؟

" خداوند " فرمود:

شاید نوشتہ باشم …!

هر چہ " دعا ڪرد "

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ای یک چیز را در زندگیت 

عوض کن 

تا زندگیت زیبا شود 

بجای ترس از خدا

عشق به خدا را جایگزین کن 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ﺩﺭ «ﻫﻮﺍپﯿﻤﺎ» ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ ؛

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ «ﺧﻠﺒﺎﻥ» ﺁﻥ ﮐﯿﺴﺖ !!

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ «ﺯﻧﺪﮔﯽ» ﺍﺕ ﺁﺭﺍﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﻭ ﻣﺪﺑﺮ ﺁﻥ‏ خداوند ﺍﺳﺖ... 

به خدا اعتماد داشته باش

ﮐﻼﻍ ﻭ ﻃﻮﻃﯽ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺯﺷﺖ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻃﻮﻃﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﮐﻼﻍ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻮﺩ.

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻃﻮﻃﯽ ﺩﺭ ﻗﻔﺲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﻼﻍ ﺁﺯﺍﺩ..

ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ،ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ما ندانی. 

به خدا اعتماد کن

جملاتی از خدا 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

باز شدن چشمانم

هر روز صبح ؛ یعنی خدا

دوست داشتنت را تمدید کرده

قدرش را می دانم …

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

آرامش یعنی: قایق زندگیت را

دست کسی بسپاری که

صاحب ساحل آرامش است!

الابذکرالله تطمئن القلوب

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کوه نزدیک من است

پشت افراها، سنجدها

سنگ ها پیدا نیست، 

گلچه ها پیدا نیست

سایه هایی از دور،

مثل تنهایی آب، 

مثل آواز خدا پیداست...  

 نیاز به خدا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بیاموزید بدون نگرانی زندگی کنید

چون خدا در همه حال هوایتان را

خواهد داشت ، اعتماد کنید و ایمان داشته باشید 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

به عقب بنگرید و خدا را شکر کنید

به جلو بنگرید و به خدا اعتماد کنید

او درهایی را می بندد که هیچکس قادر به گشودنش نیست

و درهایی را باز می کند که هیچکس قادر به بستنش نیست 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ما را از "چوب خدا" ترساندند

ولی به "بوسه خدا" امیدوارمان نکردند

در حالیکه خداوند کلامش را با "الرحمن و الرحیم" آغاز می کند

بارش بوسه های "بی منت" خداوند را برایتان آرزومندم

ارتباط با خدا 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

همگی رهگذر هستیم

به کسی کینه نگیرید

دل بی کینه قشنگ است

به همه مهر بورزید

به خدا مهر قشنگ است

بشناسید خدا را

هرکجا یاد خدا هست

هرکجا نام خدا هست

سقف آن خانه قشنگ است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

کوله بار گناهانم بر دوشم سنگینی میکرد

ندا آمد بر در خانه ام بیا، آنقدر بر در بکوب تا در به رویت وا کنم...

وقتی بر در خانه اش رسیدم هر چه گشتم در بسته ای ندیدم!!

هر چه بود باز بود...

گفتم:خدایا بر کدامین در بکوبم؟؟؟؟

ندا آمد:این را گفتم که بیایی...

وگرنه من هیچوقت درهای رحمتم را به روی تو نبسته بودم!

کوله بارم بر زمین افتاد و پیشانیم بر خاک

 جملات کوتاه خدا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

وقتی از اینکه آنچه را می خواستی بدست نیاوردی افسرده ای

فقط محکم بنشین و شاد باش

خداوند در فکر دادن چیزبهتری به تو می باشد 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

اگر ذره بین نگاه قوی باشد

در تمام صفحه های ورق خورده ی زندگی اثر انگشت او دیده می شود 

چه بچه گانه است که فکر می کنیم همه اش را به تنهایی رنگ کرده ایم 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

برکت پروردگار مثل بارونه

اگر خیس نمی شم، جایم را عوض می کنم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

خداوند گوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است

تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جست و جو کنیم 

 جملاتی در وصف خدا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

خدایا دل مرا آنقدر صاف بگردان

تا قبل از پایین آمدن دستم دعایم مستجاب گردد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

خدایا کمک کن دیرتر برنجم، زودتر ببخشم 

کمتر قضاوت کنم و بیشتر فرصت دهم 

همہ جا مست بخندید

همہ جا عشق بورزید

سینہ با عشق قشنگ است 

بشناسید خدا را

هر کجا یاد خدا هست

سقف آن خانه قشنگ است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

جملات انگلیسی زیبا درباره خداوند

He who says I'm alone... had never listened to God who is always with him.

کسی که می گوید من همیشه تنها هستم، یعنی هرگز به صدای خداوند که گفته همیشه همراهت هستم گوش نداده است.

جملاتی برای خدا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Don’t forget to pray today, because God didn’t forget to wake you up this morning.

فراموش نکنید که حتما امروز از خداوند تشکر کنید، زیرا او امروز صبح فراموش نکرد که شما را از خواب بیدار کند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Don’t tell your God how big your storm is, tell your storm how big your God is.

به خدا نگو که چقدر طوفان زندگی بزرگ است . به طوفان بگو که خدایت چقدر بزرگ است.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

You may feel lost and alone, but God knows exactly where you are, and He has a good plan for your life.

ممکن است احساس سردرگمی و تنهایی داشته باشید اما خدا دقیقا می داند که کجا هستید و برنامه خوبی برای زندگی تان دارد.

جملات انگلیسی خدا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

When we pray, God hears more than we say, answers more than we ask, gives more than we imagine, in his own time and in his own way.

زمانی که عبادت می کنیم، خدا با راه و روش خودش بیشتر از آنچه که می گوییم، می شنود ، بیشتر از آنچه که از او طلب می کنیم به ما پاسخ می دهد و بیشتر از آنچه تصور می کنیم، به ما عطا می کند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Dear God, if one day I lose my hope and purpose, give me confidence that your destiny is better than anything I ever dreamed.

خدای بزرگ اگر روزی امید و هدفم را از دست دادم، به من این اعتماد را بده که تقدیر و سرنوشتی که برایم مقدر کردی ، بهتر از آن چیزی است که آرزویش را داشتم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Life without God is like an unsharpened pencil – it has no point.

زندگی بدون خدا شبیه به مداد تراشیده نشده ، بدون نوک است.

جمله هایی درباره خدا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

You can hate me, or you can love me, but in the end, only God can judge me.

تو می توانی از من متنفر باشی یا عاشقم باشی اما در نهایت تنها خداست که مرا قضاوت می کند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

God, sometimes takes us into troubled waters, not to drown us but to cleanse us.

گاهی اوقات خداوند ما را وارد دریایی از مشکلات می کند، نه به خاطر اینکه غرقمان کند، بلکه به این خاطر که روحمان را پاکسازی کند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

God give me nothing I wanted. He gave me everything I needed.

خداوند چیزهایی را که می خواستم به من نداد اما همه چیزهایی را که به آن نیاز داشتم به من عطا کرد.

جمله کوتاه درباره خدا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

God understands our prayers even when we can’t find the words to speak them.

حتی زمانی که ما کلمه ای برای بیان خواسته هایمان نداریم ، خداوند دعاهایمان را می فهمد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Trusting God is wisdom, knowing God is peace, loving God is strength, faith in God is courage.

اعتماد به خداوند خرد است، شناخت خداوند آرامش است و عشق به خداوند قدرت است و ایمان به خداوند شجاعت است .

پیامک و جملات جذاب درباره خدا، انگلیسی و فارسی

58
این مطلب مفید بود ؟80
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ن/ف.ن
وبگردی