تولد
تولدت مبارک دخترم
با تولد فرزند دختر درهای برکت برای آن خانواده باز خواهد شد. میتوانید برای تبریک تولد دخترتان متفاوت عمل کرده و از جملات خاص و پر معنی انگلیسی استفاده کنید.

متن و جملات زیبای تولدت مبارک دخترم به انگلیسی با ترجمه فارسی

اگر دوست دارید تولد دختر نازنین تان را با زبان انگلیسی و کمی متفاوت تبریک بگویید، حتما نیاز به متن تبریک تولد و نوشته هایی مناسب کلیپ تولدت مبارک دخترم خواهید داشت تا برای استوری تولدت مبارک یا متن احساسی در اینستاگرام، بهترین احساس خود را بیان کرده باشید. اگر تولد دختر شما هم نزدیک است پس از این جملات و پیامک های تبریک تولد دختر به انگلیسی حتما ایده بگیرید.

پیامک تولدت مبارک دخترم به انگلیسی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

.To my wonderful daughter, Happy birthday

.Enjoy all the beauty this day brings and surround yourself with all your favorite thing

تولد دختر فوق‌العاده ام مبارک.

از همه زیبایی های امروز لذت ببر و خودت را با همه چیز هایی که به آنها علاقه داری؛ احاطه کن.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

I am proud to say the mini version of myself is way better that the original one.

.Happy birthday, sweetheart

به خودم میبالم و با افتخار می گویم که این نسخه کوچک از خودِ من، خیلی بهتر از نسخه اصلی خودم می باشد.

تولدت مبارک عزیزم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Every single day since you were born, you’ve added something amazing to my life

.I can’t imagine my life without you in it

!Happy birthday, daughter

هر روز که از تولدت می گذرد؛ یک چیز اعجاب‌انگیز دیگر وارد زندگیمان کردی و می کنی.

نمی توانم زندگی بدون تو را تصور کنم.

تولدت مبارک دخترم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کیک تولد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

متن کلیپ تولدت مبارک دخترم، پرنسس من

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

.May you forever sparkle and shine like the star that you are

!Happy birthday my princess

برایت از ته دل آرزو می کنم که تا همیشه مانند یک ستاره بدرخشی و نورافشانی کنی.

تولدت مبارک پرنسس من

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

When you’re hurt, I’m hurt

When you’re happy, I’m happy

.When you’re broke, go find a job

.Happy birthday, princess

وقتی تو آسیب میبینی و اذیت می شوی؛ من هم آسیب میبینم.

وقتی شاد هستی من هم شاد هستم؛

اما وقتی بی پول میشوی، سعی کن خودت به دنبال راه چاره باشی و یک شغل پیدا کنی.

تولدت مبارک پرنسسِ من

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تولدت مبارک دخترم از طرف پدر و مادر به انگلیسی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

We enjoy being your parents, so hurry up and get married and so we can enjoy being grandparents too

از اینکه پدر و مادرت هستیم لذت می بریم، پس عجله کن و ازدواج کن تا از پدربزرگ و مادربزرگ شدن هم کیف کنیم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

!Happy birthday to my little girl

.You're a woman now, but today I'm remembering your little pigtails and funny comments to me and your dad

Hope you have a happy day

تولد دختر کوچکم مبارک.

درست است که الان یک خانم شده ای؛ اما من فقط به آن لحظاتی فکر می کنم که جملات بامزه ای به من و پدرت میگفتی.

امیدواریم که روز شادی داشته باشی.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تولدت مبارک

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تولدت مبارک دخترم به انگلیسی با متن زیبا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Well, the hours of labor were definitely worth it

I could not be prouder of you and amazed by what you're doing with your life

!Happy birthday

الان میفهمم ساعات هایی که برایت زحمت و درد کشیدم، واقعا ارزشش را داشت.

به تو، موفقیت هایت و اقداماتی که در زندگی انجام دادی، افتخار می کنم.

تولدت مبارک

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

.Happy birthday to my daughter

:Promise me you’ll always remember

You’re braver than you believe, stronger than you seem, smarter than you think

تولد دخترِ گلم مبارک.

به من قول بده همیشه به یاد داشته باشی:

تو شجاع تر از آن چیزی هستی که باور داری، قوی تر از آن هستی که به نظر می رسی و باهوش‌تر از آنچه که فکر می کنی؛ هستی.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

!Happy birthday to the prettiest girl in the world

.Your mom loves you so much and wanted me to tell you

تولد زیباترین دختر جهان مبارک.

بدان که مادرت عاشق توست و خیلی دوست دارد که این عشق را برای تو بازگو کند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جشن تولد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جملات زیبای تبریک تولد دختر به انگلیسی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

.Happy Birthday to one of the few people whose birthday I can remember without a Facebook reminder

تولدت مبارک! تو تنها کسی هستی که بدون یادآوری پیام فیس بوک؛ باز هم تولدش را به خاطر دارم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

.I regret to inform you, but your childhood has expired

!Happy 18th Birthday, daughter

متاسفم که این خبر را به تو می دهم اما باور کن که دوران کودکی ات منقضی شد.

تولد 18 سالگی ات مبارک دخترِ عزیز تر از جانم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

!Stop having so many birthdays

.Seriously, each year it gets more difficult to find you a gift

خواهش می کنم که سال های بعد دیگر تولد نگیر.

جدا که هر سال کادو پیدا کردن برایِ تو به کار سخت تری تبدیل می شود.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

متن مناسب عکس نوشته تولدت مبارک دخترم به انگلیسی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

!Happy birthday to our kind, fun and crazy girl

!We are so grateful you came into our lives

تولد دختر مهربان، بامزه و پر انرژی مان مبارک.

ما خیلی خوشبختیم که تو را در زندگیمان داریم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

The day you were born was the greatest moment of my life

I am so grateful that I have a daughter as

,honest

,beautiful

.and intelligent as you

!Happy birthday

روزی که تو متولد شدی، زیباترین لحظه زندگی ام بود.

بسیار خوشبختم که دختری

صادق،

زیبا

و باهوش مانند تو دارم.

تولدت مبارک

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تبریک تولد دخترم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

متن استوری تولدت مبارک دخترم به زبان انگلیسی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

.Each passing year, you continue to blossom even more

.I hope your special day brings you all the happiness you deserve in life

هر سال که می گذرد، تو دوباره زیباتر از قبل شکوفا می شوی.

امیدوارم که در این روز خاص به شادی و خوشبختی ای برسی که لایقش هستی.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

.Having you as a child made me realize how beautiful life is

.Your smile always brightens my day

.Happy Birthday

داشتن فرزندی مانندِ تو باعث شد تا متوجه شوم که چقدر زندگی زیباست.

لبخندِ تو همیشه روزم را روشن می کند.

تولدت مبارک

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

متن استوری تولدت مبارک دخترم به زبان انگلیسی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

.You are a strong woman and you have proven this over the years

.As you step into a new year, I believe in your strength to do even better

تو دختر قوی هستی و این را در طول این سال ها به اثبات رساندی.

حال که قدم به سال جدید می گذاری، به قدرتت باور دارم که حتی بهتر از سال های قبل خواهی درخشید.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

!Cheers to the beginning of another wonderful year for my daughter

.May this year bring you tons of opportunities and plenty of reasons to smile

.Happy birthday my dear angel

برای شروع یک سال اعجاب انگیز دیگر برایت خیلی خوشحالم.

امیدوارم امسال فرصت های بیشمار و دلایل زیادی برای لبخند زدن داشته باشی

. تولدت مبارک فرشته من.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

happy birthday daughter

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

.Happy birthday to you

,you are wonderful it’s true

,make your bed now and take the trash out

!and don’t forget the dishes too

تولدت مبارک.

تو دختر فوق‌العاده ای هستی،

تختخوابت را مرتب می کنی،

زباله ها را بیرون می گذاری،

فقط فراموش نکن که ظرف ها را هم بشویی!!

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

.You make each year brighter and you continue to illuminate our lives with your smile and your kind heart

!Happy birthday my daughter

تو هر سال را برایمان روشن‌تر می کنی و با لبخند و قلب مهربانت به زندگی ما هم نورِ امید می‌ بخشی.

تولدت مبارک دخترم.

متن و جملات زیبای تولدت مبارک دخترم به انگلیسی+ ترجمه

45
این مطلب مفید بود ؟41
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ن/ش
وبگردی