تولد
سخنان ابوعلی سینا
ابن سینا، از مهم ترین دانشمندان ایرانی و فرد همه چیز دان در طی قرن های اخیر بود که در طی عمر خود سخنان بی نظیری در زمینه های مختلف به جای گذاشته است.

سخنان زیبا و آموزنده ی ابن سینا در مورد موضوعات مختلف

ابوعلی سینا دانشمند، فیلسوف و پزشک بزرگ ایرانی است که نه تنها در ایران مشهور است بلکه شهرت جهانی دارد و کتاب قانون او چندین قرن در سرزمین های اسلامی و اروپا تدریس می شد. ابن سینا، علی رغم زندگانی ناآرام و پرحادثه خود، اندیشمند و نویسنده ای پرکار بوده است و آثار ارزشمندی از او به یادگار مانده است. علاوه بر آثار، سخنان زیبا و آموزنده ای از ابن سینا برجای مانده است که این بخش از گوناگون نمناک را به مناسبت بزرگداشت این طبیب بزرگ به بیان سخنان ارزشمند او اختصاص داده ایم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

چیزی که دانش می آراید راستی است.

ابن سینا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کسی که به تمرینهای بدنی میپردازد به هیچپ دارویی نیاز ندارد، درمان او در جنبش و حرکت است.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید،در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند، تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد.

ابوعلی سینا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تجربه بالاتر از علم است.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

هر که دنیا خواهد، دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار را به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مردم جــهان دو دستــه هستند هوشمندان بی دین و دین داران بدون هوشمندی.

سخنان ابن سینا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

طب دانشی است کــه بــه وسیلــه ان می توان بر کیفیات تن آدمی آگاهی یافت

هدف ان حفظ تندرستی در موقع سلامت و اعاده ان بــه هنگام بیماری است.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تمام علوم گذشتــه و سنت باید نقد شوند. در صورتی کــه از دم تیز نقد بــه سلامت خارج شد ان وقت قابل پذیرش است.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی

بازگشت به زندگی را دارد آنگاه قدر روزهایی راکه با غم سپری میکنید میدانستید

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یک دکتر ناشی،معاون مرگ است.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

انسان، هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید و از آن، بیم هراس در خاطرش نشاند،آن خطر، زودتر او را تعقیب می کند. 

سخنان ابوعلی سینا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

موسیقی، صدای خداست.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند،از صورت انسانی خارج می شود. 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

اگر توانایی دانشمندان ایران از جهان دانش گرفته شود چیزی جز سیاهی باقی نمیماند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شر بالذات همان عدم است. اما نــه هر عدمی. بلکــه عدم کمالاتی کــه مقتضای نوع و طبیعت یک چیز است.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

رئیس شهر. هم چون راس پیکر سر در تن است کــه باید مجموع صفات عدل و سنت باشد و بــه هر فرد از هر طبقــه باشد واجب است کــه بــه عادت پسندیده و اخلاق فاضلــه ای کــه رئیس سنت وضع کرده عمل کند. عامــه مردم باید در تطبیق رفتار خود با شریعت بکوشند و از این روست کــه زندگی مدنی انسانی مسیری میشود برای رسیدن بــه سعادت اخروی.

سخنان ابوعلی سینا در مورد همه چیز برای همه کس

4.634
این مطلب مفید بود ؟313
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ن/ف.ن
وبگردی