روز جهانی کارگر

چرا امروز روز جهانی کارگر است ؟

کد مطلب : 81280زمان مطالعه : 5 دقیقه
کارگران یکی از قشرهای بسیار زحمت کش و البته با اهمیت هر کشوری هستند که در تقویم جهانی نیز یک روز برای آن ها نامگذاری شده است.

روز جهانی کارگر و تاریخچه ی نامگذاری آن

در اواخر قرن نوزدهم، حرکت جهانی ای برای کارگران انجام شد. کارگرانی که در صنایع بی شماری مشغول کارهای تجاری و غیر تجاری بودند و باعث پیشرفت و ارتقای کشور می شدند. در کشور آمریکا و کانادا و در تعطیلات سپتامبر، روز جهانی کارگر نام گذاری شد که اولین بار در سال 1880 برگزار شد. چند سال بعد در سال 1887، آمریکای شمالی نیز روز جهانی کارگر را به طور رسمی نام گذاری کرد.

از طرفی اول ماه می هم به عنوان یادآوری برای روز جهانی کارگر نامگذاری شد، زیرا در چهارم ماه می سال 1886 در شیکاگو، یک مرد ناشناس بمبی را به سمت پلیس پرتاب کرد و 4 نفر از آن ها را به قتل رساند. علت نامگذاری این روز به عنوان روز جهانی کارگر آتش گرفتن تعدادی از کارگران حین انجام کار و در این حادثه ی تلخ بود. امروزه روز جهانی کارگر به رسمیت شناخته شده است و هر سال آن را جشن می گیرند.

جملات زیبا و مفهومی تبریک روز جهانی کارگر

One machine can do the work of fifty ordinary men. No machine can do the work of one extraordinary man .Happy Labor Day

یک عدد ماشین می تواند کار 50 انسان معمولی را انجام دهد اما هیچ ماشینی نمی تواند کار یک انسان فوق العاده و حرفه ای را به انجام برساند. روز کارگر مبارک .

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

All wealth is the product of labor. Happy Labor Day

همه ثروت ها حاصل زحمات و تولیدات یک کارگر است. روز کارگر مبارک.

روز کارگر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Genius begins great works; labor alone finishes them. — Joseph Joubert. Happy Labor Day

نبوغ از انجام کار های بزرگ شروع می شود؛ کار هایی که یک کارگر به تنهایی آن را به اتمام می رساند. " جوزف جوبرت " روز کارگر مبارک.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“No work is insignificant. All labor that uplifts humanity has dignity and importance and should be undertaken with painstaking excellence.” – Martin Luther King, Jr. Happy Labor Day

هیچ کاری بی اهمیت نیست. همه کارگران انسانیت دارند و باید کار آن ها مهم شمرده شود و حتماً باید زحمات شان جبران گردد. روز کارگر مبارک.

تاریخچه روز کارگر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“A hundred times every day, I remind myself that my inner and outer life depends on the labors of other men, living and dead and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving.” – Albert Einstein

صد بار در طول روز به خودم یادآوری می کنم که زندگی درونی و بیرونی من وابسته به مردان کارگر است. کارگرانی که اکنون زنده یا مرده اند و باعث شده اند من چیزهایی را که می خواستم به دست بیاورم. " آلبرت انیشتین " روز کارگر مبارک.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

A man is not paid for having a head and hands, but for using them.” – Elbert Hubbard " Happy Labor Day

به کارگر به خاطر داشتن دست و مغز پول نمی دهند، بلکه به خاطر استفاده درست از آنها پول می دهند. روز کارگر مبارک.

تبریک روز کارگر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Before the reward, there must be labor. You plant before you harvest. You sow in tears before you reap joy.” – Ralph Ransom " Happy Labor Day

همیشه قبل از تو یک کارگر وجود داشته ، قبل از اینکه تو چیزی را برداشت کنی، آن چیز را کاشته است و قبل از اینکه تو لذت ببری، او اشک ها ریخته است. روز کارگر مبارک.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Labor Day is devoted to no man, living or dead, to no sect, race or nation.” – Samuel Gompers . Happy Labor Day

روز جهانی کارگر مخصوص همه افراد کارگر زنده یا مرده، بدون در نظر گرفتن نژاد، ملیت و جناح است. روز کارگر مبارک.

روز جهانی کارگر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Our labor preserves us from three great evils — weariness, vice, and want.”― Voltaire . Happy Labor Day

کارگری و تلاش زیاد، ما را از سه دشمن گناه، خستگی و زیاده خواهی دور می کند. روز کارگر مبارک.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Without labor, nothing prospers.” – Sophocles. Happy Labor Day

بدون کارگر هیچ چیز رونق پیدا نمی کند. روز کارگر مبارک 

پیام روز کارگر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

To the new hero of the world, thank you. We will never forget what you have contributed to the country and to the workplace you specifically worked with. Our appreciation belongs to you because you all deserve it. Happy Labor Day!

از قهرمان جدید جهانم ممنونم. ما هرگز کارهایی که تو برای کشور انجام دادی را فراموش نمی کنیم. سپاسگزاری ما به دلیل لیاقت و ارزش بالای توست. روز کارگر مبارک.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Passionate workers don’t care about working beyond office hours. What is important to them is to finish everything and a job well done. This day is for all who work hard for the benefit of each and every one. Happy Labor Day!

کارگران با انگیزه هرگز حسرت کار کردن در اداره را نمی خورند. چیزی که برای آن ها مهم است، این است که هر کاری را به اتمام برسانند و آن را با کیفیت انجام دهند. امروز روز همه سخت کوشانی است که هر روز برای بهتر بودن تلاش می کنند. روز کارگر مبارک

داستان روز کارگر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

We would never reach this peak of our success if it is not because of all your hard works. Your workforce is important to us and I think it is a good idea to celebrate it. We really appreciate you all. Happy Labor Day.

اگر انسان های سخت کوش نباشند، هرگز به اوج قله موفقیت نخواهیم رسید. پس نیرو و قوه کار بسیار اهمیت دارد و باید آن را جشن بگیریم. همه ما سپاسگزار شما کارگران هستیم. روز کارگر مبارک

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Those who are willing to work usually are the ones who became successful. Remember, no one reaches the top while doing nothing. Happy Labor Day to all who deserve it.

کسانی که برای انجام کار انگیزه و اشتیاق دارند، معمولاً به موفقیت می رسند اما هیچ کس با هیچ کاری نکردن، به جایی نمی رسد. روز کارگر به همه کسانی که شایسته آن هستند، مبارک !

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Men that live without labor live in solitary and with no dignity and true independence. Happy Labor Day!

انسان ها بدون وجود کارگران در انزوا زندگی می کنند و در سطح کشور هیچ استقلال و مقامی ندارند. روز کارگر مبارک !

تاریخچه و داستان روز جهانی کارگر + تبریک و کارت پستال

55
این مطلب مفید بود ؟50
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ح.ب/ن
وبگردی