روز بزرگداشت خیام
28 اردیبهشت ماه، روز بزرگداشت حکیم عمر خیام می باشد که شعرها و متون مناسبی برای تبریک این روز به علاقمندان حکیم عمر خیام وجود دارد.

اشعار و جملات مناسب تبریک روز بزرگداشت حکیم عمر خیام

عمر خیام ، ریاضی دان ، فیلسوف ، ستاره شناس و رباعی سرای معروف دوره ی سلجوقیان می باشد ، وی در ٢٨ اردیبهشت 4٢٧ در نیشابور متولد و در ١٢ آذر 5١٠ در نیشابور وفات یافت ، او به نام های خیامی ، خیام نیشابوری و خیامی النیساری نیز معروف است. خیامی در عرصه ی علم و دانش برتر از شعر و ادب می باشد ولی بیشتر شهرت وی نیز به واسطه ی رباعیات بی نظیرش می باشد. (حجه الحق) لقب وی می باشد. 

امروزه رباعیات خیام به بیشتر زبان های زنده ی دنیا ترجمه شده است، رباعیات خیام توسط ادوارد فیتزجرالد به زبان انگلیسی ترجمه شده و این امر موجب معرفی بیشتر خیام در اروپا شده است. از مهمترین آثار خیام می توان به اصلاح گاهشماری ایران در دوره ی ملکشاه سلجوقی که وی بعنوان وزیر خواجه نظام المک بود اشاره کرد. خیام در زمینه ی نجوم ، علوم ادبی ، دینی ، تاریخی و ریاضی تبحر بسیار فراوانی داشت. خیام در حل معادلات درجه سوم و تحقیقاتش درباره ی اصل پنجم اقلیدس نقش بسزایی در ریاضیات ایفا کرد. کشف و ارائه ی  نظریه ای در مورد نسبت های هم ارز با نظریه ی اقلیدس از درخشان ترین کارهای وی در زمینه ی ریاضیات می باشد. به مناسبت فرا رسیدن سالروز بزرگداشت حکیم عمر خیام گلچینی از زیباترین پیامک های تبریک این روز را ملاحظه خواهید کرد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

چون عهده نمی شود کسی فردا را

حالی خوش کن تو این دل شیدا را

می نوش بماه تاب ای ماه که ماه

بسیار بتابد و نیابد ما ر ا

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد 

عمر خیام

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

در کارگه کوزه گری کردم رای

بر پله چرخ دیدم استاد بپای

می کرد دلیر کوزه را دسته و سر

از کله پادشاه و از دست گدای 

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه

وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه

پرکن قدح باده که معلومم نیست

کاین دم که فرو برم برآرم یا نه

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

عمرت تا کی به خودپرستی گذرد

یا در پی نیستی و هستی گذرد

می خور که چنین عمر که غم در پی اوست

آن به که بخواب یا به مستی گذرد

سالروز بزرگداشت عمر خیام مبارک 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

این قافله عمر عجب می گذرد

دریاب دمی که با طرب می گذرد

ساقی غم فردای حریفان چه خوری

پیش آر پیاله را که شب می گذرد

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

یک عمر به کودکی به استاد شدیم

یک عمر زاستادی خود شاد شدیم

افسوس ندانیم که ما را چه رسید

از خاک بر آمدیم و بر باد شدیم

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

از منزل کفر تا به دین یک قدم است

وز عالم شک تا یقین یک نفس است

این یک نفس عزیز را خوش میدار

کز حاصل عمر ما همین یک نفس است

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

هنگام سپیده دم خروس سحری

دانی که چرا همی کند نوحه گری

یعنی که نمودند در آیینه صبح

کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

بر خیر و مخور غم جهان گذران

خوش باشو دمی به شادمانی گذران

در طبع جهان اگر وفایی بودی

نوبت به تو خود نیامدی از دگران

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ای دل ز زمانه رسم احسان مطلب

وز گردش دوران سرو سامان مطلب

درمان طلبی درد تو افزون گردد

با درد بسازو هیچ درمان مطلب

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

وین حرف معما نه تو دانی و نه من

هست از پس پرده گفتگوی من و تو

چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من

بزرگداشت حکیم عمر خیام گرامی باد 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

افسوس که سرمایه زکف بیرون شد

در پای اجل بسی جگرها خون شد

کس نامد از آن جهان که پرسم از وی

کاحوال مسافران دنیا چون شد

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی

هر لحظه به دام دگری پا بستی

گفتا شیخا هر آن چه گویی هستم

آیا تو چنان که می نمایی هستی

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد 

حکیم خیام

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

« ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود »

« نی نام زما و نه نشان خواهد بود »

« زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل »

« زین پس چو نباشیم همان خواهد بود » 

سالروز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

چون آب به جویباروچون باد به دشت

روزی دگر از نوبت عمرم بگذشت

هرگز غم دوروز مرا یاد نگشت

روزی که نیامدست و روزی که گذشت

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

آن به که در این زمانه کم گیری دوست

با اهل زمانه صحبت از دور نکوست

آنکس که به جمگی ترا تکیه بر اوست

چون چشم خرد باز کنی دشمنت اوست

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

از جمله رفتگان این راه دراز

باز آمده ای کو که به ما گوید باز

هان بر سر این دو راهه از سوی نیاز

چیزی نگذاری که نمی آیی باز

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

در هر دشتی که لاله زاری بوده است

آن لاله ز خون شهریاری بوده است

چو برگ بنفشه کز زمین می روید

خالیست که بر رخ نگاری بوده است

روز بزرگداشت خیام مبارک 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ساقی، گل و سبزه بس طربناک شده است

دریاب که هفته دگر خاک شده است

می نوش و گلی بچین که تا درنگری

گل خاک شده است سبزه خاشاک شده است

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ای آمده از عالم روحانی تفت

حیران شده در پنج و چهار و شش و هفت

می نوش ندانی ز کجا آمده ای

خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

آسمان تاریک است

و مرا چشم به اندوهی دور

می گریزد از من

هرچه می سازد نور

کاش می دانستم...

که همه هستی ِ من در پی چیست؟​ ​

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

نیکی و بدی که در نهاد بشر است

شادی و غمی که در قضا و قدر است

با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل

چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

چه کنم!

باجامِ مِیی بِدست،گیرم که مرا در آینه دیدی،چه کنم!

پَرپَرگلم بر شاخه ی خشکی،گیرم که مرا چیدی،چه کنم!

زانو به بغل،دستی به سرُ دستی به کمر،حالم بین جانان

نیستیَم بهتر،گیرم که مرا دوباره جان بخشیدی،چه کنم!

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

این قافله عمر عجب می گذرد

دریاب دمی که با طرب می گذرد

ساقی غم فردای حریفان چه خوری

پیش آر پیاله را که شب می گذرد

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ای صاحب فتوا ز تو پرکارتریم

با این همه مستی زتو هُشیار تریم

تو خون کسان خوری و ما خون رزان

انصاف بده کدام خونخوار تریم؟​ ​

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

دیدم به سر عمارتی مردی فرد

کو گِل بلگد می زد و خوارش می کرد

وان گِل با زبان حال با او می گفت

ساکن، که چو من بسی لگد خواهی کرد

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

​ ​وقتی با شعر عطار انس گرفتیم، می بینیم که در آن سوی بعضی ناهماهنگی ها، چه منظومه منسجمی از احساس و اندیشه موج می زند.

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

روز بزرگداشت خیام

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

از غمت روز و شب به تنهایی

مونس عاشقان سودایی

عاشقان را ز بیخ و بن برکند

آتش عشقت از توانایی

عشق با نام و ننگ ناید راست

ندهد عشق دست رعنایی

عشق را سر برهنه باید کرد

بر سر چارسوی رسوایی

سالروز بزرگداشت خیام گرامی باد

شعر و پیامک تبریک روز بزرگداشت حکیم عمر خیام

4.49
این مطلب مفید بود ؟81
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ف.ن/ن
وبگردی