سینوزیت

سینوزیت در کودکان

دود سیگار و سینوزیت در کودکان

زمان مطالعه : 2 دقیقه
از عوامل مستعد کننده ابتلا به سینوزیت به خصوص کودکان قرار گرفتن در معرض دود سیگار می باشد. البته علامت های سینوس ها نیز متفاوت است.
بیماری سینوزیت

بیماری سینوزیت و درمان آن

زمان مطالعه : 4 دقیقه
یکی از بیماری هایی شایعی که در میان مردم رواج دارد سینوزیت است. این بیماری که سر و صورت و گردن را درگیر خود می کند انواع مختلفی داشته و عوامل مختلفی در ایجاد آن نقش دارند.
صفحه 2 از 2