زندگینامه شعرا

قیصر امین پور

زندگینامه قیصر امین پور

زمان مطالعه : 2 دقیقه
در دوم اردیبهشت ماه 1338 درشهرستان گُتوند خوزستان متولد شد.
پروین اعتصامی

زندگینامه پروین اعتصامی

زمان مطالعه : 2 دقیقه
پروین اعتصامی در 25 اسفند 1285 خورشیدی برابر با 17 مارس 1907 میلادی در شهر تبریز متولد شد.
اخوان ثالث

گزیده ای از زندگی مهدی اخوان ثالث

زمان مطالعه : 3 دقیقه
مهدی اخوان ثالث متخلص به امید در سال 1307 شمسی در مشهد متولد شد.
صفحه 2 از 2