اوقات فراغت

پر كردن اوقات فراغت
برای پر کردن اوقات فراغت کودکان نیازی به صرف هزینه های بالا برای ثبت نام در کلاس ها نیست و والدین می توانند در منزل با راهکارهای مناسب و مفید فرزند خود را سرگرم کنند.
اوقات فراغت جوانان

آنچه والدین باید درمورد اوقات فراغت جوانان امروزی بدانند

زمان مطالعه : 9 دقیقه
اوقات فراغت جوانان در جامعه یکی از مهم ترین مسائلی است که استفاده صحیح از آن در آینده و سونوشت جوانان اهمیت بسیار زیادی دارد.
اوقات فراغت

اهمیت اوقات فراغت در دوران نوجوانی

زمان مطالعه : 4 دقیقه
اوقات فراغت را می توان مهم ترین و دل پذیرترین اوقات بشر دانست و گذراندن اوقات فراغت در تمام دوران زندگی به ویژه دوران نوجوانی نقش مهمی دارد.