سریال روزهای بی قراری

سارا صوفیانی
سارا صوفیانی با سریال روزهای بیقراری 2 به تهیه کنندگی همسرش امیرحسین شریفی به تلویزیون بازگشت.
کامران تفتی و سارا صوفیانی

پیش تولید فصل دوم سریال روزهای بیقراری آغاز شد

تاریخ انتشار : 23 فروردین 1397زمان مطالعه : 3 دقیقه
فصل دوم سریال روزهای بیقراری با بازی سارا صوفیانی و کامران تفتی وارد مرحله پیش تولید شد و به زودی بازیگران دیگری نیز به این سریال اضافه میشوند.
روزهای بی قراری

ساخت سری دوم سریال روزهای بی قراری

تاریخ انتشار : 23 اردیبهشت 1396زمان مطالعه : 2 دقیقه
فصل دوم سریال روزهای بی قراری ساخته کاظم معصومی با بازی پژمان بازغی و الهام حمیدی به زودی کلید میخورد.
روزهای بی قراری

گاف بزرگ در سریال روزهای بی قراری !

تاریخ انتشار : 8 اسفند 1395زمان مطالعه : 1 دقیقه
در سریال روزهای بی قراری که از شبکه سه پخش میشود یک اشتباه بزرگ وجود داشت آن هم نصب وارونه پرچم مقدس ایران است.
پژمان بازغی

ترخیص پژمان بازغی از بیمارستان و بازگشت به سریال روزهای بیقراری

تاریخ انتشار : 25 خرداد 1395زمان مطالعه : 2 دقیقه
پژمان بازغی که بخاطر عارضه قلبی در بیمارستان بستری بود پس از بهبودی مرخص شد و به سریال روزهای بیقراری بازگشت.