انتقاد

پاسخ به انتقاد
زمانی که مورد انتقاد قرار میگیریم، احساسات منفی زیادی در ما به وجود می آید درحالی که به کمک پاسخ مناسب به انتقاد میتوانید این احساسات را از خود دور کنید.
قضاوت دیگران

لحظه قضاوت دیگران، چه بلایی سر خودمون میاد؟

زمان مطالعه : 5 دقیقه
قضاوت دیگران هم در اسلام و هم در علم روانشناسی، عادتی ناپسند است به این دلیل که خود فرد قضاوت کننده دچار مشکلی باورنکردنی خواهد شد.
انتقاد پذیری در محیط کار

راهی برای افزایش انتقاد پذیری در محل کار

زمان مطالعه : 5 دقیقه
هیچ فردی دوست ندارد مورد انتقاد قرار بگیرد، انتقاد پذیری در محیط کار آسان نیست اما آشنایی با روش های افزایش آن باعث پیشرفت و رشد شما خواهد شد.
تفکر انتقادی

افرادی که تفکر انتقادی دارند چه شکلی اند؟

زمان مطالعه : 6 دقیقه
تفکر انتقادی توانایی اندیشیدن به صورت روشن و منطقی است و داشتن این مهارت ضامن موفقیت ها و پیشرفت های زندگی فردی و اجتماعی هر انسانی است.
برخورد با انتقاد

چطور با قاطعیت و احترام با انتقادات دیگران برخورد کنیم؟

زمان مطالعه : 4 دقیقه
وقتی فردی از شما انتقاد می کند با احترام و قاطعیت به او پاسخ دهید و در برخورد با او مبارزه یا از خود دفاع نکنید زیرا فقط سطح خودتا را پایین می آورید
رهایی از خود انتقادی

خود انتقادی که مثل خوره به جانتان افتاده را درمان کنید

زمان مطالعه : 5 دقیقه
برای رهایی از خود انتقادی عیب های خود را بپذیرید و از اشتباهات خودتان بگذرید همچنین افکار منفیتان را با عبارات مثبت جایگزین کنید و از دیگران هم در این رابطه کمک بگیرید.
قضاوت و انتقاد دیگران

چطور دست از قضاوت و انتقاد دیگران برداریم؟

زمان مطالعه : 5 دقیقه
انتقاد و قضاوت کمتر، زمان و تمرین زیادی می خواهد ،اما راه هایی برای تغییر بینش و افکار وجود دارد ، راههای که در غالب پیشنهاد در این بخش از نمناک به آنها خواهیم پرداخت.
انتقاد سازنده

روش های موثروسازنده برای انتقاد ازکارمندان

زمان مطالعه : 3 دقیقه
انتقادکردن موثر دارای اهمیت زیادی برای موفقیت سازمانی است. اموری چون ارزشیابی عملکرد ، مشارکت در تیم های کاری ، خدمات رسانی به مشتریان و کنترل کیفیت ، بستگی به بکارگیری مطلوب انتقادپذیری و انتقاد کردن دارد.
انتقاد پذیری

آموزش انتقاد پذیری و انتقاد کردن به کودک

زمان مطالعه : 3 دقیقه
انتقاد پذیری حسی است که بایستی به درستی در کودک خلق شود. شما مسئول هستید تا حس انتقاد پذیری و روش انتقاد کردن صحیح از دیگران را در خانواده ایجاد و هدایت کنید تا کودک در جامعه با مشکل روبرو نشود.
انتقاد پذیر

چگونه در محیط کار انتقاد پذیر باشیم؟

تاریخ انتشار : 16 خرداد 1394زمان مطالعه : 3 دقیقه
شاید شما هم در محیط کار خود با انتقاداتی از سوی همکاران و یا رئیستان روبرو شوید در آن لحظه واکنش شما چیست؟آیا انتقاد پذیر هستید؟ در ادامه با روش صحیح برخورد با انتقاد در محیط کار آشنا شوید.