تولد

فال

غزل 352 حافظ

غزل 352 حافظ: روزگاری شد که در میخانه خدمت می‌کنم

تاریخ انتشار : 31 خرداد 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر کامل غزل شماره 352 حافظ با مصرع آغازین "روزگاری شد که در میخانه خدمت می‌کنم" را در ادامه این مطلب بخوانید.
غزل 351 حافظ

غزل 351 حافظ: حاشا که من به موسم گل ترک می کنم

تاریخ انتشار : 29 خرداد 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر ساده و روان غزل شماره 351 حافظ را که با مصرع "حاشا که من به موسم گل ترک می کنم" آغاز می شود در ادامه این مطلب بخوانید.
غزل 350 حافظ

فال غزل 350 حافظ: به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم

تاریخ انتشار : 27 خرداد 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر کامل غزل شماره 350 حافظ با مطلع "به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم" که در جواب فال آنلاین شما آمده است را در ادامه این مطلب بخوانید.
غزل 349 حافظ

غزل 349 حافظ: دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم

تاریخ انتشار : 25 خرداد 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسر کامل غزل شماره 349 حافظ با مطلع "دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم" را در ادامه این مطلب بخوانید.
غزل 348 حافظ

معنی غزل 348 حافظ: دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم

تاریخ انتشار : 24 خرداد 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر کامل غزل شماره 348 حافظ با مصرع آغازین "دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم" را در ادامه این مطلب بخوانید.
غزل 347 حافظ

تعبیر غزل 347 حافظ: صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم

تاریخ انتشار : 23 خرداد 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسر کامل غزل شماره 347 حافظ با مصرع آغازین "صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم" را در ادامه این مطلب بخوانید.
غزل 346 حافظ

غزل 346 فال حافظ: من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر

تاریخ انتشار : 20 خرداد 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر کامل غزل شماره 346 حافظ با مصرع آغازین "من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم" که در پاسخ فال آنلاین شما آمده است را در ادامه این مطلب بخوانید.
غزل 344 حافظ

فال حافظ غزل 344: عمریست تا من در طلب هر روز گامی

تاریخ انتشار : 17 خرداد 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر کامل غزل شماره 344 حافظ با مصرع آغازین "عمریست تا من در طلب هر روز گامی می‌زنم" که در جواب فال آنلاین شما آمده است را در ادامه این مطلب بخوانید.
غزل 343 حافظ

فال غزل 343 حافظ: چل سال بیش رفت که من لاف می‌زنم

تاریخ انتشار : 15 خرداد 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر کامل غزل شماه 343 حافظ با مطلع "چل سال بیش رفت که من لاف می‌زنم" که در جواب فال آنلاین شما آمده است را در ادامه این مطلب بخوانید.
غزل 342 حافظ

فال حافظ غزل 342: حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم

تاریخ انتشار : 14 خرداد 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
"حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم" مطلع غزل شماره 342 است که در پاسخ فال آنلاین شما آمده و تفسیر کامل آن را در ادامه این مطلب می خوانید.
غزل 340 حافظ

تعبیر فال حافظ غزل 340: من که از آتش دل چون خم

تاریخ انتشار : 8 خرداد 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر کامل غزل شماره 340 حافظ با مطلع "من که از آتش دل چون خم می در جوشم" که در پاسخ فال آنلاین شما آمده است را در ادامه این مطلب بخوانید
غزل 339 حافظ

تفسیر فال غزل 339 حافظ: خیال روی تو چون بگذرد به گلشن

تاریخ انتشار : 6 خرداد 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر کامل غزل شماره 339 حافظ با مصرع آغازین "خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم" که در جواب فال آنلاین شما آمده است را در ادامه این مطلب بخوانید.
338 حافظ

فال غزل 338 حافظ : من دوستدار روی خوش و موی

تاریخ انتشار : 20 اردیبهشت 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر کامل غزل شماره 338 حافظ با مصرع آغازین "من دوستدار روی خوش و موی دلکشم" که در پاسخ فال آنلاین شما آمده است را به روشی ساده و روان در ادامه این مطلب مشاهده می کنید.
غزل 337 حافظ

فال غزل 337 حافظ: چرا نه در پی عزم دیار خود باشم

تاریخ انتشار : 19 اردیبهشت 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر کامل غزل شماره 337 حافظ با مطلع "چرا نه در پی عزم دیار خود باشم" که در جواب فال آنلاین شما آمده است را در ادامه این مطلب بخوانید.
غزل 336 حافظ

تفسیر غزل 336 حافظ: مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم

تاریخ انتشار : 18 اردیبهشت 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر کامل غزل شماره 336 حافظ با مصرع آغازین "مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم" که در جواب فال آنلاین شما آمده است را در ادامه این مطلب بخوانید.
صفحه 1 از 26