تصمیم گیری

تصمیم گیری درست
برای اینکه در شرایط سخت و بحرانی بهترین تصمیم را بگیرید ضروری است برخی از نکات مهم مدیریتی را بدانید.
تصمیم گیری

چگونه “تصمیم گیری” درست و بدون پشیمانی داشته باشیم؟

زمان مطالعه : 4 دقیقه
تصمیم گیری درست و قاطع را قدم به قدم پیش ببرید. در تاخیر و استرس “تصمیم گیری” منطقی عمل کنید. برای آنکه بدانید چگونه تصمیم درست بگیرید بهتر است ابتدا از بیرون به مسئله بنگیرد.
تصمیم گیری

تفاوت تصمیم گیری منطقی در خانم ها و آقایان

زمان مطالعه : 3 دقیقه
مطالعات جدید حاکی از آن است که زنان در زمینه تصمیم گیری در مقایسه با مردان به یک میزان منطقی هستند و احساس در تصمیم گیری آنها نقشی ندارد.
تصمیم ازدوج

آیا والدین باید برای ازدوج مان تصمیم بگیرند؟

زمان مطالعه : 7 دقیقه
در ازدواج های سنتی معمولا اینطور است که والدین برای ازدواج فرزندان تصمیم گیری میکنند, آیا اینطور ازدواج ها صحیح است؟
تصمیم گیری

به کودکان حق تصمیم گیری خود را نسپارید

زمان مطالعه : 1 دقیقه
همیشه باید قدرت و رهبری در هر صورتی به دست والدین باشد نه کودکان و حق تصمیم گیری با والدین باشد.
تصمیم گیری کودکان

آموزش تصمیم گیری به کودکان

زمان مطالعه : 6 دقیقه
برای تربیت یک کودک مستقل و همه چیز تمام ابتدا باید راه را برای افزایش قدرت تصمیم گیری درکودکان فراهم کنیم. نکات مهمی که در آموزش مهارت تصمیم گیری فرزند شما دخیل است ریشه در رفتار شما دارد.