فرار اختاپوس 9 متری
یک اختاپوس نسبتا بزرگ توانست به طور ماهرانه و شگفت انگیزی با عبور از سوراخ بسیار تنگ یک حوضچه به درون دریا با کوشش فراوان و به شکل شگفت انگیزی آزادی خود را به دست آورد.

اختاپوس، باهوشترین جانور درمیان بی مهرگان است. بیشتر اختاپوسها، به اندازه ی مشت دست هستند، بازوهای انواع بسیار بزرگ آنها به 9 متر هم می رسد. هشت پاها تقریباً هیچ اسکلت درونی ندارند و بدنشان کاملاً نرم است و این باعت میشود که با مهارتی خاص از باریکترین جاها عبور کنند،یک منقار،شبیه به منقار طوطی، تنها قسمت سفت در بدن هشت پاها است. این منقار به هشت پا توانایی رفتن به لای شکاف های باریک بین صخره های زیرآبی به هنگام گریختن از دست مارماهی موری و دیگر ماهیان شکارچی را می دهد.

در یک ویدیویی منتشر شده در یوتیوب یک اُختاپوس نسبتا بزرگ توانست به طور شگفت انگیزی با عبور از سوراخ بسیار تنگ یک حوضچه به دریا برسد.این جانور که در حوضچه ای در یک کشتی در نزدیکی آلاسکا قرار داشت با مداومت و تلاش فراوان برای رسیدن به دریا سوراخ نسبتا باریکی را در بدنه حوضچه پیدا کرده به آرامی بدن نرم خود را آهسته آهسته از این شکاف عبور داده و خود را به در یا رساند.

فرار اختاپوس غول پیکر

فرار اختاپوس غول پیکر

فرار اختاپوس غول پیکر

فرار اختاپوس غول پیکر

فرار اختاپوس غول پیکر

فرار اختاپوس 9 متری از سوراخ بسیار تنگ! + تصاویر

4.634
این مطلب مفید بود ؟313
برگرفته از فردا نیوز - / ل
وبگردی