کتک کاری عروس
یکی از میهمانان مرد حاضر در مراسم به دلیل فضولی چک محکمی از عروس خانم دریافت کرد ، کتک کاری عروس با او پاسخی بود به رفتار زشت و ناپسند مرد جوان با عروس خانم.

کتک کاری عروس با یکی از میهمانان در مراسم مخصوص چینی ها

از قرار معلوم این روزها اتفاقات عجیب در مراسم عروسی در گوشه کنار دنیا می افتد چرا که هر روز اخباری در رابطه با حوادث و یا اتفاقات خنده دار و گاها تلخ از آنها منتشر می شود .
این بار ماجرا درگیری فیزیکی عروس خانم با یکی از میهمانان بود که البته میهمان مقصر بود.
براساس سنتی قدیمی عروس و دامادهای چینی روز عروسی باید در مقابل پای والدین خود و همسرشان تعظیم کنند ، از قرار معلوم این رسم برای بزرگترها اهمیت خاصی دارد برای همین تمام عروس و دامادها سعی می کنند تا نهایت احترام و رعایت برخی نکات آن را اجرا کنند.
عروس خانم جوان هم تصمیم داشت این رسم را با دقت اجرا کند که رفتار زشت و ناپسند یکی از میهمانان همه چیز را به هم زد ، همانطور که در تصاویر این بخش از سرگرمی نمناک مشاهده می کنید عروس که لباس قرمز رنگ برتن دارد مقابل پای والدین همسرش تعظیم کرده است که یکی از میهمانان دست خود را از عقب روی سر عروس گذاشته و به سمت پایین فشار می دهد تا عروس بیشتر خم شود ، ابتدا عروس جوان عکس العملی نشان نمی دهد اما ادامه این رفتار او باعث عصابنیت عروس شده و منجربه درگیری می شود. عروس خانم عصبانی با چک محکمی که به صورت میهمان فضول می زند ماجرا را خاتمه می دهد.

تصاویر جالب از کتک کاری عروس خانم با میهمان مرد فضول

کتک کاری عروسکتک کاری عروس

تصویر قبل از کتک کاری عروس با میهمان فضول و حرکت ناپسند مرد جوان با عروس

کتک کاری عروسکتک کاری عروس

لحظه عصبانی شدن عروس و حمله به سمت میهمان و کتک کاری با او

کتک کاری عروس با مرد بی شرم وسط عروسی + عکس

3.747
این مطلب مفید بود ؟3512
منبع : بخش سرگرمی نمناک /ن
وبگردی