برو به :
نمناک

اخبار

تعمیر موبایل

تعمیرات موبایل در مقابل چشمانتان !

در روزگاری هستیم که گاه از دست دادن حتی یک ثانیه از زمان برای تک تک ما می تواند خسارتی جبران ناپذیر به دنبال داشته باشد. اگر تلفن همراه شما دچار مشکل شود اولین چیزی که به ذهنتان می رسد چیست؟
خوابگاه غیردولتی

خوابگاههای غیردولتی مجاز کشور اعلام شد

رییس هیات مدیره خوابگاه داران غیردولتی کشور لیست خوابگاه های غیردولتی مجاز را که با همکاری شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه ها، شناسایی و ساماندهی شدند اعلام کرد.
مطالب اختصاصی