برو به :
نمناکبهداشت و سلامت
قلب بیرون سینه

تولد نوزادی با کبد و قلب بیرون سینه + تصاویر

در سونوگرافی پزشک متوجه شد که قلب جنین بیرون از بدنش رشد کرده ، پس از تولد نوزاد کبد و روده هایش را هم خارج از قفسه سینه اش آورده بود . 60 پزشک از 12 تیم برای جراحی نوزاد مبتلا به کردیا آماده شدند.