برو به :
نمناکتکنولوژی
دوچرخه تاشو

اولین دوچرخه تاشو الکتریکی ساخته شد + تصاویر

VELLO BIKE + نام جدیدترین دوچرخه تاشویی است که به صورت خودشارژ عمل می کند . وزن بسیار سبک ، اپلیکشن قفل خودکار و ویژگی های دیگر این دوچرخه نظر بسیاری را به خود جلب کرده است.