برو به :
نمناکدین و مذهب
سوم محرم با یاد حضرت رقیه

شب سوم محرم، یادآور حضرت رقیه(س)

نام گذاری روز سوم محرم به نام حضرت رقیه(س) دُردانه سه ساله امام حسین(ع) به این انگیزه بوده که در گرماگرم عزاداری دهه اول، از مظلومیت وی یادی شود.
مطالب اختصاصی