برو به :
نمناک

دین و مذهب

ازدواج موقت

آیا ازدواج موقت بدون اجازه همسر حرام است؟

رهبر معظم انقلاب به چند استفتاء درباره ی اذن همسر برای ازدواج موقت شوهر لازم است؟ آیا مادر همسر دوم نسبت به فرزندان محرم است؟ و چوب عمل به عهد و حکم ماهی های مرده و... پاسخ دادند.