برو به :
نمناک دین و مذهب

بزرگان دین

امام موسی کاظم

امام موسی کاظم چند همسر و فرزند داشت


تعداد همسران امام موسی کاظم(ع) روشن نیست. نخستین آن ها، نجمه مادر امام رضا است و از تعداد فرزندان او نیز در منابع تاریخی گزارش های متفاوتی آمده است.
حضرت زهرا

القاب حضرت زهرا (س) در نزد خدا


امامان معصوم و بزرگان دین نام ها و القابی دارند که برخی آسمانی اند و از سوی پروردگار تعیین شده و بعضی از سوی برگزیدگان الهی هستند در ادامه به اسامی حضرت زهرا(س) نزد خداوند و معانی آنها پرداخته ایم.
حج

تنها امامی که به حج مشرف نشد!


آیا میدانید کدام امام به حج نرفته است؟با ما همراه باشید تا جواب این سوال جالب را بخوانید تا اطلاعاتی بر دانسته های دینی خود بیافزایید.
پیامبر

پیامبری که همسرش را تنبیه کرد که بود؟


شاید همه ی ما داستان صبر حضرت ایوب (ع) را شنیده باشیم،حضرت ایوب گوسفندان بسیاری داشتند که شیطان به اذن خدا تمام دارایی اش را گرفت اما پیامبر هنوز شاکر بود.
زمین نفرین شده

زمین نفرین شده توسط حضرت آدم کجاست؟


زمین نفرین شده توسط حضرت آدم در ناحیه جنوب مسجد جامع بصره قرار گرفته است،حضرت آدم پس از اینکه فهمید پسرش هابیل کشته شده زمینی که خون پسرش را پذیرفته بود نفرین کرد.