نمناک

ورزش و تناسب اندام

هورمون رشد
عوارض جدی مصرف هورمون رشد بعد از 18 سالگی

استفاده از هورمون های رشد پس از سنین رشد خطرات و عوارض جدی را به همراه دارد، از عوارض هورمون رشد می توان به سندروم تونل کارپ، افزایش خطر بیماری های قلبی و رشد تومورهای سرطانی اشاره کرد.