چپ دست ها

بیشتر چپ دست ها زن هستند یا مرد؟


امروز 22 مرداد ماه برابر با 13 آگوست به نام روز جهانی چپ دست ها نامگذاری شده است. در ادامه رازهایی جالب درباره چپ دست ها می خوانید.