دیگران چه می خوانند..؟
دستگیری سارق

دستگیری سارق مشهدی جک سوار + عکس


دزد 32 ساله ای که با خودروهای سرقتی پراید و جک در مشهد کیف بانوان عابر را می ربود و برخی را به طرز وحشتناکی مجروح می کرد دستگیر شد.