اعدام

عروس بی رحم در آستانه اعدام


قضات دیوان عالی کشور دیروز حکم یک بار قصاص تازه عروس و دوبار قصاص پسرعموی شوهر وی را که با همدستی هم داماد جوان و مادربزرگش را کشته بودند، تائید کرد.
بیمارستان

ماجرای گرو نگهداشتن نوزاد در بیمارستان کرج


اعضای خانواده نوزاد تازه متولد شده در بیمارستان کمالی کرج اعلام کردند که نوزادشان به لیل ناتوان بودن خانواده برای پرداخت هزینه زایمان در این بیمارستان گرو نگهداشته شده است.