دیگران چه می خوانند..؟
مرد زن نما

فرجام تلخ اخاذی مرد زن نما


مرد زن نما که در شبکه اجتماعی لاین زنی را فریب داده و به اتهام اخاذی میلیونی از او تحت تعقیب پلیس پایتخت بود، در تصادف با اتوبوس شهری کشته شد.
پیک نوروزی

هیچ پولی برای پیک نوروزی پرداخت نشود !


معاون آموزش ابتدایی درباره تغییر در روند تکالیف نوروزی دانش آموزان دوره ابتدایی توضیحاتی ارائه داد و به وجوه نقدی که برای پیک نوروزی دریافت شده است اشاره کرد.