نمناک سرگرمی

گوناگون

بلای جان نوزاد

شارژر موبایل بلای جان نوزاد شد


مادر نوزاد بی توجه به اتفاقی که ممکن است رخ دهد فرزند خود را تنها در اتاقی که شارژر موبایل در آنجا قرار داشت رها کرد و وقتی برای سر زدن به او به اتاق بازگشت متوجه فاجعه شد.
صفحه 1 از 375