نمناک سرگرمی

گوناگون

زامبی شدن موش

موش های که زامبی شده اند !!


محققانی میکرو الکترودها را به مغز موش تزریق کردند و به مغز انسان آن را متصل کردند که بازتاب بسیار عجیب و باورنکردنی به همراه داشت.
صفحه 1 از 370